Klub komunitního vzdělávání 

Dokolečka z.s.

Metody


     Škola bez poražených

Nenásilná komunikace

Všímavost ve vztazích

Pozitivní inteligence

Principy

SPOLUPRÁCE

ZODPOVĚDNOST

ROZVOJ OSOBNOSTI

SOUNÁLEŽITOST

SVOBODA, která končí tam, kde začíná svoboda druhého

Společná hodnota - vize:

Svobodný rozvoj osobnosti, spolupráce a odpovědnosti.

UČÍME SE NAVZÁJEM

DOubravčická KOmunitní Laskavá Ekologická Činorodá KAmarádská ŠKOLA

https://givt.cz/dokolecka-z-s