หน้าแรก>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
    เมื่อวันที่ 12-13 กันยยน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนดอยงามวิทยาคมได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน  ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ต้องขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร ที่ให้การสับสนุน ร่วมมือ ตลอดจนผู้อำนวยการไกร  ธรรมากาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

    ส่ง 14 ก.ย. 2558 02:10 โดย พิกุล ราชใจยา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »doingamwittayakom.ac.th