Yritysprojektit‎ > ‎

Wapice Oy

Visuaalinen konfiguraattori
 
Projektin kesto 1.1.2008 - 31.3.2010
Diaarinumero 2997/31/07
 
Tarve 
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Visuaalinen hinnoittelu- ja tarjoustyökalu teollisuuden tarpeisiin ja sen tuoteprosessiin. Tarve yhtenäistää suunnittelun, myynnin ja valmistuksen väliset prosessit. Eri prosesseihin on paljon eri järjestelmiä, joiden välinen informaation jakaminen on hankalaa. Myös visuaalisuus suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja asiakkaan näkökulmasta tarkoittaa eri asioita ja on edellyttänyt eri järjestelmiä.

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Tuotetiedon havainnollistaminen ja yhdistäminen varioituvaan tuotedataan. Olemassaolevien suunnittelu ja muiden master data -järjestelmien tiedon hyväksikäyttäminen myynnin tarpeisiin asiakaslähtöisesti.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Konepajateollisuus, ajoneuvoteollisuus, projektoiva laitevalmistus, tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden muodostamien kokonaisuuksien toimittajat eri toimialoilla.

 • Miten suuri on potentiaali?

Gartner Groupin arvio vuoden 2012 markkinoiden koosta oli 300M USD. Tällaisia järjestelmiä ei vielä ole myynnin tukena kovin paljon. CPQ-termin tunnettuus on vasta viime aikoina lisääntynyt. MatketVision Oy on tekemässä parhaillaan vastaavaa selvitystä Suomen markkinoista. (Tulosten valmistuttua niitä voidaan esitellä ohjelman yhteenvedon esittelyn yhteydessä?)

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?
Nykyisten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeista sekä markkinoiden trendeistä.
 
 
 Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Visuaalinen konfiguraattori teollisuuden myynnin tarpeisiin.

Massaräätälöitävien tuotteiden, projektien ja palveluiden myyntilähtöinen konfiguraattori teollisuuden tarpeisiin, jossa asiakkaalle tuotetaan visuaalinen informaatio tuotteesta. Ratkaisu sisältää projektissa kehitetyn visualisaattorin ja mahdollistaa ulkoisten visualisointisovellusten saumattoman käytön osana kokonaisuutta.

 • Miten idea/ratkaisu toimii?

Pilvipalvelusta saatava järjestelmä, joka on määriteltävissä toimimaan missä tahansa massaräätälöintitiprosessissa ilman ohjelmointia.

Järjestelmä on globaalisti hyödynnettävissä ja liittyy konfiguroitavan rajapintamoduulin avulla tiiviisti muihin yritysjärjestelmiin.

 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Tilaus-tarjousprosessi nopeutuu ja virtaviivaistuu, kun asiakkaan ja myynnin antama tieto menee automaattisesti tuotannolle sen tarvitsemassa muodossa.

Järjestelmä minimoin virheitä ja yhtenäistää dokumentaatiota

Järjestelmä tuo myös tuotannon muodostaman suunnittelutiedon myyntiorganisaation käyttöön asiakkaan ymmärtämässä muodossa.

Järjestelmällä on helpompi saada asiakas ymmärtämään toimituksen sisältö ja laajuus. Vastaavasti mahdollistetaan helpompi lisämyynti.

 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Tehostaakseen myyntiorganisaation toimintaa. Järjestelmä mahdollistaa helpon myynnin vähemmän myytävään tuotteeseen perehtyneelle myyjälle sekä tarkemmat määrittelymahdollisuudet organisaation omille myyjille. Järjestelmä voi olla käytössä myös loppuasiakkaalla.

Järjestelmällä haetaan usein myös kasvua, kansainvälistymistä, näkyvyyttä ja selkeyttä. Globaalisti toimiva myyntiverkoston yhteinen järjestelmä poistaa myynnin käytännön haasteita.

Usein nykyisiä järjestelmiä ei voida enää ylläpitää tai kehittää, jolloin tarvitaan helpompi ratkaisu. Usein korvataan Excel-pohjaisia ja muita vain tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä pieniä sovelluksia paremmalla järjestelmällä.

Järjestelmä mahdollistaa resurssien hyödyntämisen tehokkaammin

 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

Monipuolisuus, saatavuus, ylläpidettävyys, ylläpidettävyyden tuoma pitkäikäinen ratkaisu, loppuasiakaslähtöisyys, nopea takaisinmaksuaika, ratkaisun toteutus ilman ohjelmointia, joustava visuaalisuus, master datan tehokas hyödyntäminen, nykyaikainen arkkitehtuuri.

 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

Lisenssit, massaräätälöintikonsultointi, tuotemallinnus.

 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

PDM, CRM, ERP-toimittajat. Eri toimittajilla on eri osaamisalueet. Usein yksi toimittaja ei pääse etenemään yksin vaan tarvitaan monen toimittajan yhteistyötä. Tämä generoi kaikille toimittajille työtä.

 

Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

Useimmiten korvataan nykyinen prosessi, joka käyttää useita erillisiä työkaluja eikä ole kustannustehokas. Tämä riippuu yrityksen koosta, tuotelaajuudesta ja rakennettavan järjestelmän laajuudesta.

 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

Saatavissa oleva hyöty maksaa itsensä takaisin tapauksesta riippuen nopeasti vähentyneenä resurssitarpeena, oikeanlaisena tietona, lisääntyneenä myyntinä sekä näkyvyytenä. Suora rahallinen takaisinmaksuaika vaihtelee 6 kk:sta ylöspäin.

 • Miten kehittäminen oli projektoitu?

Wapicen projektimallin mukaisesti.

 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Wapicen tulorahoituksesta.

 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Usein hyvin kriittinen, koska se tuottaa kilpailuetua (nopeammat ja tarkemmat tarjoukset vähemmällä vaivalla). Lisäksi vanhojen järjestelmien ylläpito on tullut usein mahdottomaksi ja työkalujen puutteellisuus estää kasvun.

 • Kuka tekee ostopäätöksen?

Yrityksen koosta riippuen johtoryhmä, toimitusjohtaja tai kehitysjohtaja.

 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?

Oman myynnin lisäksi kasvua haetaan jälleenmyynt/partneriverkoston avulla. Esim. PDM, CRM ja ERP-toimijoiden kanssa yhteistyössä.

 

Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Usein konfiguraattorit toimivat vain yhdellä toimintaperiaatteella (Constraint tai Rule). Tämä järjestelmä toimii näillä molemilla periaatteilla ja lisäksi hyödyntää dynaamisia muuttujia ja funktioita.

Monipuolisuus, ei pelkkä tuotekonfiguraattori.

Ei vastaavia suomalaisia tuotteita markkinoilla.

 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Tacton, Sofon, Big Machines, Cameleon, Selectica, Cincom, Config it. Lisätietoja Gartnerin em. Analyysistä (http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/oracle/article199/article199.html)

 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
Monipuolisempi tuote, ei ole pelkkä ohjelmointialusta, edullisempi ja nopeampi projektimalli.
 

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
1) Journal- ja kirja-artikkelit

-     Integrated Vehicle Configuration System-Connecting the Domains of Mass Customization. Journal: Computers in Industry, Year 2010, Volume 61, Issue 1

-     Collaborative Customized Product Development Framework. Journal: Industrial Management & Data Systems Year: 2009 Volume: 109 Issue: 5

-     Aligning External Varieties to Internal Varieties for Market Solutions. Journal: International Journal of Innovation and Learning. Year: 2011

-     Reconfiguring Product Development Process in Auto Industries for Mass Customisation. Journal: International Journal of Productivity and Quality Management. Year: 2009 Volume: 4 Issue: 4

-     Towards External Varieties to Internal Varieties - Modular Perspective. Journal: World Academy of Science, Engineering and Technology. Year: 2009: Issue 53

2) Konferenssiartikkelit

-     Web-based Reconfiguration Platform for Online Collaborative Product Customization. CATER Project, No. IST-5-034030-STREP, WP.3, Santorini, Greece, 2010

3) Opinnäytetyöt

    -   Jan Johansson, Simo Niemelä, Edmin Grbic

4) Muut tuotokset

    -  www.summium.com

Saatu julkisuus

 

Yritysyhteistyö
 • Modultek
 • Visma
 • Logica
 • Lemonsoft
 • SalesForce

Liityntärajapintoja olemassaoleviin ERP, PDM ja CRM-järjestelmiin yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. Liityntärajapinnat toteutettiin asiakasprojekteissa.

Projektiryhmä
 • Manager, Business Solutions Segment, Markus J. Mäkelä
 • Summium Product Manager, Sami Kyllönen
 • Summium Project Manager, Anna-Kaisa Saari
 • Summium Technical Chief, Jukka Mäkinen
 • Summium Sales Manager, Pauli Perasto
 • Summium Senior Consultant, Janne Pohtola
 • Summium Senior Sonsultant, Toni Tuomikoski
 • Software Developers, 3-4 asiantuntijaa
Projektin verkkosivut www.summium.com
 
Yhteyshenkilö
 
Sami Kyllönen
Wapice Oy
 
Comments