Yritysprojektit‎ > ‎

Wärtsilä Finland Oy

Wärtsilä Virtual Test Engine
 
Projektin kesto 10.2.2009 - 31.12.2010
Diaarinumero 327/31/09
 

Tarve

             Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Hanke oli luonteeltaan tutkimuksellinen, joten suora markkinavaikutus oli vähäinen. Yrityksen sisäisesti kehityshankeella oli merkittävä vaikutus simulointivetoisen tuotekehityksen suunnannäyttäjänä.

Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Hankkeen tuloksena tuotekehitystä tukevan laskennan ja simuloinnin tehokkuutta sekä mahdollisuuksia pystyttiin parantamaan. Merkittävyyttä on mahdotonta arvioida suoraan, mutta voitaneen arvioida, että hankkeella oli suuri vaikutus simulointi prosessien ja menetelmien kehittämisessä, jotta kykenisimme vastaamaan tulevaisuuden tuotekehitystarpeisiin.

Ratkaisu

              Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Projektissa kehitettiin moottorisimuloinnin osaamista ja työkaluja laaja-alaisesti, yksittäisten ohjelmistojen vertailuista ja työskentelytapojen kehittämisestä aina henkilöstön kouluttamiseen. Ehkä merkittävimpänä yksittäisenä saavutuksena voitaneen pitää monikappale dynamiikkamallinnuksen käyttöönottoa operatiiviseen työskentelyyn.
Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
Virtuaalinen moottorimalli ja erityisesti sen visualisointi on osoittautunut tehokkaammaksi tavaksi lisätä osaamista moottorin dynaamisten ilmiöiden tarkastelussa. Olemme pystyneet ratkaisemaan aiemmin selvittämättömiä ilmiöitä ja niiden syntymekanismeja projektissa kehitetyillä työkaluilla.

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset

Konferenssiartikkelit

New low noise solutions for medium speed diesel engines, H. Tienhaara, M. Aura, F. Degano, A. Karjalainen, S. Jussila, CIMAC Congress 2010, paper No. 285

Towards model validation – Virtual model of a large diesel engine, L. Lamula, K. Saarinen, P. Rahkola, M. Aura, Z. Gao, A. Karjalainen, ICSV18, 2011

Determination and validation of viscoelastic material model for an epoxy compound in constrained layer damping applications, L. Lamula, T. Lindroos, H. Parviainen, K. Saarinen, ISCV18, 2011

Opinnäytetyöt

Technology know-how capture, T. Eskola, Vaasan yliopisto, 2011

Dieselmoottorin esisuunnittelun kehittäminen simuloimalla, Vesa Marttila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2010

Ammattilehti-, sanomalehti-, yms. artikkelit ja haastattelut mediassa.

Moottorin simuloinnilla kohti tulevaisuuden haasteita, T. Frondelius, H. Tienhaara, M. Aura, Promaint 1/2010

 

Kansainvälinen yhteistyö

AVL (Graz, Austria)

Laskentaohjelmiston toimittaja: AVL Excite moottorilaskennan monikappaledynamiikka laskentaohjelmisto. AVL osallistui myös simulointiosaamisen ja –menetelmien kehitykseen, sekä Wärtsilä ja kumppaneiden koulutukseen.

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden)

Moottorin melunsynty mekanismien tutkimus ja meluntorjunta osaamisen kasvattaminen.

University of Zagreb (Croatia)

Akateeminen tutkimus laivan rakenteiden FEM simulointimenetelmien mahdollisuuksista ja rajoituksista.

 

AVL:n työkalujen käyttöönotto ja osaamisen hyödyntäminen on luonut pohjan moottorisimuloinnin menetelmien ja prosessien kehitykselle kohti simulointivetoista tuotesuunnittelua.

 

Projektiryhmä

Projektin vastuullinen johtaja: Hannu Tienhaara, hannu.tienhaara@wartsila.com

Projektipäällikkö: Matias Aura, matias.aura@wartsila.com, Tero Frondelius, tero.frondelius@wartsila.com