Yritysprojektit‎ > ‎

Pöyry Finland Oy

E!3674 ITEA2 MODRIO - Modeldriven Physical Systems Operation (Yhteisprojekti Wapice Oy:n ja Semantum Oy:n kanssa)
 
Projektin kesto 1.6.2012 - 31.5.2015
Diaarinumero 337/31/12
 
Julkinen kuvaus
 
Energiantuotannon ja liikenteen turvallisuus- ja ympäristömääräykset tiukentuvat jatkuvasti. Samalla kansainvälinen kilpailu kiristyy. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan järjestelmien operaattoreiden on parannettava järjestelmän diagnostiikkaa ja käynnissäpitoa. Mallinnusta ja simulointia hyödynnetään jo laajasti järjestelmien suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Myös avoimia standardeja on käytössä tällä sektorilla. Järjestelmien operoinnin alueella tilanne on hajanaisempi ja tarjolla olevat työvälineet kattavat hyvin räätälöityjä tarpeita. Projektin tarkoituksena on laajentaa mallinnus- ja simulointityövälineiden käyttöä järjestelmien suunnittelusta järjestelmien operointiin. Järjestelmillä tässä yhteydessä viitataan paitsi varsinaisiin fyysisiin tuotanto- tai liikennejärjestelmiin myös toimintaprosesseihin kuten projektitoimintaan. Projektin keskeisenä tuloksena syntyy holistinen mallinnus- ja simulointikehys järjestelmien suunnitteluun, diagnostiikkaan ja käytönaikaiseen hallintaan. Ympäristö pohjautuu Eurooppalaiseen mallinnus- ja simulointiteknologiaan (Modelica, FMI1).
 
Yhteyshenkilö
 
Jani Peltopuro
Pöyry Finland Oy