Yritysprojektit‎ > ‎

Outotec Oyj

Outotec operational model renewal and program "OPAL"
 
Projektin kesto 1.12.2011 - 31.12.2014
Diaarinumero 3147/31/11
 
Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Outotecin yritysarkkitehtuurin ja siihen pohjautuvan globaalin toimintamallin yhtenäistäminen harmonisoimalla prosessit & roolit, informaatiovirrat ja sovellukset läpi Outotecin arvoketjun tuotehallinnasta ja -kehityksestä, myyntiin, toimitukseen ja elinkaaripalveluihin saakka, ml. sisäiset tukiprosessit (FiCo, Human capital, Master data mgmt, jne).

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Yhtenäisen globaalin toimintamallin puuttuminen haittaa merkittävästi globaalia tuote- ja palvelutarjoaman hallintaa ja hidastaa tai estää yrityksen orgaanista kasvua ja kannattavuutta, koska toiminta ei integroidu ja ”skaalaudu” joustavasti pohjautuen modulaariseen rakenteeseen.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Outotecin kannalta ensisijaisesti yrityksen sisäiset sidosryhmät (tuotelinjat, myynti, toimitus, hankintatoimi, elinkaaripalvelut, tukiprosessit ja funktiot), ja mukana olevien P&K-yritysten kannalta kaikki toimintamallin yhdenmukaistamista tai sen konsultointia harkitsevat yritykset.

 • Miten suuri on potentiaali?

Outotecille merkittävä pohjautuen skaalautuvuuteen ja kannattavuuden sekä performanssin kohentumiseen. SME puolella potentiaali vaihtelee yrityskohtaisesti, ja perustuu yritysten oman strategian tavoitteisiin.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Yritystutkimukset, benchmarking  ja akateemiset tutkimukset

 

Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Kehittää ja ottaa käyttöön yrityksen koko arvoketjun kattava yritysarkkitehtuuri, mahdollistaen modulaariset liiketoimintamallien luonnin per business-tarve, pohjautuen modulaarisiin liiketoimintaprosesseihin, rooleihin, informaation ja yhteisten applikaatioden yhdistelmään yhtenä toimintakokonaisuutena globaalisti.

 • Miten idea/ratkaisu toimii?

Vielä liian aikaista arvioida, projektimme on vielä kesken. Pilotointi- ja testijaksojen perusteella tehdyt olettamukset hyödyistä näyttävät toteutuvan (skaalautuvuus, kannattavuus, horisontaalinen liiketoimintanäkyvyys).

 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Outotecin kyky toimittaa laajempia kokonaisuuksia, ml. elinkaaripalvelut, asiakkailleen entisestään paranee. Hinnoittelu- ja toimitusvarmuus asiakkaille kasvaa entisestään. Alihankintaketjun käyttö tehostuu (supply).

 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Outotecin teknologiaratkaisut ovat tunnettuja edelläkävijöitä markkinoilla.

 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

BAT luonne, korkea saanto, laatu ja turvallisuus, vahva brändi, yms.

 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Kotimaiset pienet ja keskisuuret asiantuntija- ja ohjelmistokehitysyritykset.

 

Hyöty
 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

Hyöty tulevat olemaan mittava suhteessa kustannuksiin. Hyöty realisoituu pidemmän jakson aikana tulevina vuosina.

 • Miten kehittäminen oli projektoitu?

Selkeiksi kehitys- ja käyttöönottoprojekteiksi, joilla molemmilla omat aikatalut ja hallinnolliset roolit.

 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Outotecin toiminnankehitysbudjetista.

 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Erittäin tärkeä Outotecille, joka on tässä yhteydessä kehitys- ja käyttöönottoprojektien ainoa ”asiakas”. Asiakashyödyt on kuvattu jo aiemmin.

 • Kuka tekee ostopäätöksen?
Tämän tason kehityshankkeiden käynnistämisestä päättää Outocissä hallitus Executive Boardin (CEO) ehdotuksesta.
 
 
Yhteyshenkilö
 
Jouni Laiho
Outotec Oyj