Yritysprojektit‎ > ‎

Outokummun Metalli Oy

OM2015 -kehitysprojekti
 
Projektin kesto 5.5.2009 - 31.12.2011
Diaarinumero 1353/31/09
 
Tarve
 
Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?
Integroitu korjuu oli valtaamassa alaa energiapuun korjuussa eikä siihen erikoisesti suunniteltuja laitteita ollut markkinoilla.
Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?
Markkinoilla olevat energiapuun korjuulaitteet eivät soveltuneet integroituun korjuuseen.
Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?
Metsäkoneurakoitsijat.
Miten suuri on potentiaali?
Merkittävä.
Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?
Suora kenttäpalaute.

Ratkaisu

Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
Naarva EF28  syöttävä energiakoura.
Miten idea/ratkaisu toimii?
Tuote suunniteltu ja kehitetty erityisesti integroituun korjuuseen, tarkemmat tuotetiedot www.naarva.fi.
Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
Naarva EF28 täyttää kaikki integroidun korjuun vaatimukset, on kustannustehokas ja luotettava
Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?
Kts edellinen vastaus.
Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?
Se on suunniteltu erityisesti integroituun korjuuseen, sen käyttökustannukset ovat alhaiset ja se on hankintahinnaltaan edullinen.
Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?
Hyöty.
Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?
Markkina ja kilpailu määrittää aina sen hinnan jonka asiakas on valmis maksamaan.
Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
Käyttäjälle tekee energiapuun korjuusta kannattavampaa.
Miten kehittäminen oli projektoitu?
Normaali tuotekehitysprojekti.
Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
Tulorahoituksesta.
Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
Energiapuun korjuun kannattavuuden näkökulmasta erittäin tärkeä.
Kuka tekee ostopäätöksen?
Urakoitsija.
Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
Olemassa olevat myyntikanavat sekä OEM-myynti.
 
Kilpailutilanne

Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?
Vastaavaa tuotetta ja menetelmää ei ole ollut markkinoilla aikaisemmin.
Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?
Muut energiapuun korjuulaitteiden valmistajat.
Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
Koska muilla ei ole vastaava tuotetta.
 
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 
Naarva EF28 on testattu Työtehoseuran sekä Metlan toimesta ja molemmista on raportit julkaistu:
TTS:n tiedote, Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 8/2011, Naarva EF28 integroidussa ja energiarankapuun hakkuussa. http://www.tts.fi/index.php/tutkimus/julkaisutoiminta/tiedotteet
Metlan työraportti 243, Joukkokäsittelyhakkuun tuottavuus kaivunkonealustaisella hakkukoneella ja Naarva EF28 hakkulaitteella. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp243.htm
Tuotteesta on tehty useita artikkeleita alan lehtiin.
 
Kansainvälinen yhteistyö
 
Naarva EF28 esiteltiin Elmia Wood messuilla Ruotsin Jönköpingissä kesäkuussa 2011. Lisäksi tuote on ollut messuilla mm. Saksassa ja Ranskassa.
 
Projektiryhmä
 
Projektista vastaavana projektipäällikkönä toimi Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen.
Projektin tuotekehityksestä vastasi Tuotepäällikkö Jussi Makkonen.
Suunnitelusta vastasi Outokummun Metalli Oy:n oma suunnittelija yhdessä suunnittelukumppanin kanssa.
Lisäksi projektissa toimi henkilöitä mm. hankinnan, tuotannon ja laadun osa-alueilta.
 
Yhteyshenkilö
 
Jarmo Paakkunainen
Outokummun Metalli Oy