Yritysprojektit‎ > ‎

Oras Oy

ORAS-Kilpailukyvyn parantaminen prosessien digitalisoinnin avulla
 
Projektin kesto 1.6.2010 - 31.12.2013
Diaarinumero 1200/31/10
 
Julkinen kuvaus
 
Projetissa kehitetään uusia digitaaliseen mallintamiseen liittyviä toimintatapoja ja työkaluja, joilla voidaan tunnistaa asiakastarpeita, simuloida tuoteominaisuuksia ja parantaa tuotteiden valmistettavuutta. Tuotekonseptien mallinnusten avulla tehdään kuluttaja- ja käytettävyystutkimuksia kohdennetuille asiakasryhmille tai avoimia tutkimuksia joko verkossa tai sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tuotantoprosessien ja tuoteominaisuuksien mallintamisella ja simuloinnilla parannetaan tuotteiden valmistettavuutta, kehitetään prosessien laaduntuottokykyä ja nopeutaan tuotteiden tuotannollistamista.
 
Yhteyshenkilö
 
Janne Rautavuori
Oras Oy