Yritysprojektit‎ > ‎

Mantsinen Group Ltd Oy

Mandi - Tiedon hallinnan ja liiketoiminnan kehittäminen
 
Projektin kesto 3.11.2008 - 30.4.2012
Diaarinumero 2733/31/08
 

Yrityksen verkkosivujen osoite ja projektin yhteystiedot

www.mantsinen.com

jaakko.junninen@mantsinen.com

0405683880

 

Tarve

 

Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

 

    - Yrityksen panostaessa voimakkaasti oman tuotteen tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin, tieto/nimikemäärä kasvoi ja sen käsitteleminen tehokkaasti ja laadukkaasti todettiin ratkaisevaksi liiketoiminnan kasvamisen ja kannattavuuden parantamisen kannalta.

 

Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

 

Pääomankiertonopeuden kaksinkertaistaminen

    - erittäin merkittävä käyttöpääoman kannalta

 

Kokonaisläpienojan pudottaminen

    - kyky vastata kysyntään

 

Kannattavuuden parantaminen

    - Ilmeinen

 

Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

    - Satamaoperaattorit, yksityiset urakoitsijat, tehdaslaitokset

 

Miten suuri on potentiaali?

       - Markkinat kasvavat edelleen, tuote tulee tunnetuksi vasta nyt monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa.

 

Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

        - Oma myynti kartoittanut.

 

 

Ratkaisu

 

 

Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

                       

Yksinkertaistettuna kaikki tieto pyritään kirjaamaan/käsittelemään yhteen kertaan, ja paikassa/henkilöllä, jossa on paras tietämys.

 

Uusien tuotteiden suunnittelun standardointi ja modulointi.

                     

Työntekijät ylittävät organisaatiorajat, jotta toiminnoista saadaan sujuvia eikä tiedonkulussa

tapahdu hidastumista. Esimerkiksi työnsuunnittelu tekee tiettyjä ostoja ja tuotesuunnittelija

vastaa tuoterakenteesta ERP järjestelmässä.

 

Miten idea/ratkaisu toimii?

                     

Projektin aikaiset kehitykset ovat mahdollistaneet siirtymisen kokonaan oman tuotteen markkinointiin kannattavasti. Virhekustannukset pudonneet, läpimenoaika pudonnut ja kannattavuus parantunut.

 

Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

                     

Valmistamistamme tuotteista tulee laadukkaammat, hinnaltaan kilpailukykyisemmät ja asiakas saa tuotteet nopeammin.

 

Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

                     

Tähän lienee vastattava, miksi tiedonhallinta on kilpailukykyinen. Voimme valmistaa pienivolyymisia tuotteita siten, että asiakas saa itselleen sopivimman tuotteen. Tästä huolimatta organisaatiomme muistuttaa enemmän vakiotuotteeseen optimoitua, jolloin kustannukset pysyvät kurissa.

 

Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

Materiaalinkäsittelykoneitten myynnistä

 

Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

 

Alihankintaverkosto

 

 

Hyöty

 

Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

 

 Asiakas ei tietenkään ole valmis maksamaan mitään koneen valmistukseen liittyvistä

sivutoiminnoista. Asiakkaalle lisäarvoa tuottaa ainoastaan koneen ominaisuudet verrattuna

hankintahintaan. Kilpailijoillamme on käytössä valtavat organisaatiot miljardiluokan

ostovolyymit. Meidän on pystyttävä minimoimaan panokset ja maksimoimaan tulokset

Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

 

Uskomme säästäneen useita henkilötyövuosia projektin aikana. Prosessin tuottamat

laatuvirheet ovat pudonneet.

 

Panostukset on saatu jo takaisin.

 

Miten kehittäminen oli projektoitu?

 

Tässäkin käytimme matalaa organisaatiota ja tuotantopäällikkö hoiti asiaa oman toimen

ohessa. Ohjeistaen toimintoja yli organisaatiorajojen, etenkin suunnitteluun ja IT- puolelle.

Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

 

Konemyynnistä

 

Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

 

Asiakas odottaa 100% laatua nyt pääsemme tekemään sitä.

 

Kuka tekee ostopäätöksen? Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?

 

Dealeriverkosto / oma myynti

 

 

Kilpailutilanne

 

Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Verrattuina kilpailijoihin meillä on joustava matala organisaatio joka pystyy nopeisiin

päätöksiin ja suunnan muutoksiin. Tämä yhdistettynä omaan valmistukseen saamme

nopean palutteen suunnitteluun ja uudet tuotteet nopeasti markkinoille.

Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

 

Liebherr (saksa) Sennebogen (saksa) Fuchs (saksa) Multidocker(saksa)

Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?

 

Mallistomme yli 70 tonniset koneet ovat kilpailukykyisiä, pystymme räätälöimään ne

asiakkaan tarpeisiin menetämättä vakiointia.

 

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset

Otsikointi:

- Journal- ja kirja-artikkelit

- Kirjat

- Konferenssiartikkelit

- Opinnäytetyöt

Sähköisen kysynnän herättämisen hyödyntäminen konepajalla

http://www.doria.fi/handle/10024/64271