Yritysprojektit‎ > ‎

M-Components Oy

Engineering-palveluiden kehittäminen
 
Projektin kesto 1.12.2009 - 30.6.2011
Diaarinumero 2946/31/09
 
Yrityksen verkkosivujen osoite ja projektin yhteystiedot:WWW.M-COMPONENTS.fi.
Projektin tuloksena syntynyt uusi palvelumme on kuvattu: WWW.M-ENGINEERING.FI

 

Tarve

 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Konepajatuotteet ja nykyaikaisen konepajan valmistustekniikan hyvin hallitseva tuote- ja/tai menetelmäsuunnittelupalvelu.

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Nykyaikaisia digitaalisia suunnittelutyökaluja ja järjestelmiä erinomaisesti hallitsevien insinöörien ja organisaation osaamiseen piti yhdistää käytännön valmistustekniikoiden ja prosessien syvä tuntemus, varma hallinta.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Kone- ja laitevalmistajat

 • Miten suuri on potentiaali?

Projektin tavoitteena oli tavoittaa vain edelläkävijäyrityksiä. Markkinaosuustavoite edes Suomen osalta hyvin pieni.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?
Pääliiketoiminnassamme eli sopimusvalmistuksessa olemme tunnistaneet aiemman tarjonnan rajoitteet. Teetimme asiasta myös erillisen markkinaselvityksen.
 
Ratkaisu

 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
Hyödyntää valmistuksemme tuote- ja menetelmäsuunnittelussa käytettäviä digitaalisia suunnittelu- ja simulointiohjelmia ja -osaajia erikseen myytävässä suunnitteluliiketoiminnassa.
 • Miten idea/ratkaisu toimii?
Tarjoamme potentiaalisille asiakkaille sopimusvalmistus- ja/tai suunnittelupalveluita.
 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
Asiakas saa yhdeltä toimittajalta kattavan, mutta erikoistumisen ansiosta erittäin kilpailukykyisen palvelun. Toteutus myös tuotannon osalta on luotettavaa, koska sekä suunnittelun että simuloinnin tekevät toteutuskokemusta omaavat suunnittelijat.
 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?
Projektien nopea ja luotettava läpimeno, asiakas saa varmat tiedot toteutuskustannuksista.
 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?
Nykyaikaiset suunnittelujärjestelmät, käytännön työssä pätevöitetty henkilöstö. Tuotesuunnittelun ja valmistuksen kokonaiskustannukset sekä läpimenoaika pystytään pitämään hyvin kilpailukykyisenä.
 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?
Suunnittelupalveluiden myynnistä.
 
Hyöty
 
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?
Määritämme jokaisen projektin työmäärän ja teemme sopimuksia kiintein hinnoin lähtötietojen pysyessä työn aikana muuttumattomina.
 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
Asiakkaan mielestä riittävä kun tilaa, ja riittämätön jos ei tilaa.
 • Miten kehittäminen oli projektoitu?
Projektiryhmä omasta henkilöstöstä ja asiantuntijajäseniä tarvittaessa vaiheittain mukana.
 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
Tulorahoituksella ja lainarahalla.
 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
Joidenkin tuoteryhmien osalta valmistuksen läpimenoajat haittaisivat myyntiä olennaisesti. Joillakin asiakkailla ratkaisumme lienee käytännössä ainoa mahdollinen suunnittelun tuottaja.
 • Kuka tekee ostopäätöksen?
Useimmiten kehitys- tai suunnittelujohto.
 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
Nyt ensimmäisessä vaiheessa sopimusvalmistuksemme myynnin ohessa. Hieman suoramarkkinointina kone- ja laitevalmistajille.
 
Kilpailutilanne
 
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Valmistuksemme on erittäin kilpailukykyistä ja siellä syntynyt tieto ja taito digitaalisten suunnittelujärjestelmien käytöstä on tärkein tekijä.

 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Insinööritoimistot ja asiakkaiden oma suunnittelu.

 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
  Lyhyt läpimenoaika, tarvittaessa saa myös luotettavat valmistustiedot, työväline- ja laatusuunnitelmat.

 

Yritysyhteistyö

Convia Oy. www.convia.fi. PTC-ohjelmat ja niiden sovellukset tuote- ja valmistuksensuunnitteluun

Oscarsoft Oy. www.oscarsoft.fi. Toiminnanohjauksen erp-järjestelmien räätälöinti ja yhdistäminen cad-järjestelmiin yhteistyössä Convia Oy:n kanssa

Innolink Reseach. Markkinaselvityksiä

Credeltco Oy. Suunnittelujärjestelmien reunaehtojen määrittelyä

 

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 • Journal- ja kirja-artikkelit

 • Kirjat
 • Konferenssiartikkelit
 • Opinnäytetyöt
 • Asiakaslehtemme
 • Ammattilehti-, sanomalehti-, yms. artikkelit ja haastattelut mediassa.
 • Informointi suoramarkkinoinnin kautta sekä Alihankintamessuilla
 • Kehityskulkua ja taustoja esittelimme PTC-ohjelmistokäyttäjien asiakaspäivillä 14.3.2011 Messukeskuksessa Helsingissä. Esitys liitteenä kuten myös tämän projektin tuloksia esittelevä asiakaslehtemme. Tulevan tuote-esitteen 0-versio, joka tässä voi näkyä.
 • Ohjelmat, työkalut, tms.

- Suunnitteluresurssien vahvistuminen tukee sopimusvalmistuksemme nykyistä merkittävää kasvua

- M-Engineering tuo markkinoille uuden vaihtoehdon maansiirtoauton lämpölavaksi ja auton varusteluksi. 

Ċ
Digitaalinen tuoteprosessi,
8.3.2013 klo 0.03
Ċ
Digitaalinen tuoteprosessi,
8.3.2013 klo 0.02
Ċ
Digitaalinen tuoteprosessi,
8.3.2013 klo 0.04