Yritysprojektit‎ > ‎

Joptek Oy Composites

Prosessiorientoitunut toiminnanohjaus ja tuotehallinta
 
Projektin kesto 1.4.2009 - 31.3.2011
Diaarinumero 3136/31/08
 

Tarve

 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Koko liiketoiminnan kattavan toiminnanohjauksen käyttöönotto yrityksessämme ja sitä kautta mahdollistaa liiketoiminnan laajentaminen.

 • Mikä ongelma piti ratkaista?

Miten merkittävä se oli? Yrityksen liiketoimintaan soveltuvan ja taipuvan toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen. Merkittävää oli järjestelmän räätälöinti ja yrityksen toimintakulttuurin muutos.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Isot kansainväliset kiskokalustovalmistajat ja telakat

 • Miten suuri on potentiaali?

Merkittävä, liikevaihto on mahdollista kaksinkertaistaa.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Olemalla mukana kansainvälisissä tarjouskilpailuissa ja keskusteluissa asiakkaiden kanssa sekä auditoinneissa joita yritykselle on tehty  useita.

 

Ratkaisu

 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?

Hankittiin alustaksi toiminnaohjausjärjestelmä kokonaisuus, jota räätälöitiin yrityksen liiketoimintaa sopivaksi.

 • Miten idea/ratkaisu toimii?

Pääsääntöisesti hyvin. Kehitetty järjestelmä mahdollistaa laajempien kokonaisuuksien hallinnan ja toteutuksen.

 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?

Pystytään toimittamaan järjestelmiä ja saadaan tuoterakenteet tehtyä.

 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?

Haluavat ostaa meiltä kokonaisuuksia ja siten vähentää toimittajien määrää.

 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?

Kyky toimitta kokonaisuuksia ja hallita laaja joukko asioita

 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?

Asiakkailta

 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?

Siemens, TVZ, Transtech, STX

 

Hyöty

 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?

Luottamus asioiden hallintaan ja kykyyn toteuttaa kokonaisuuksia mahdollistaa laajempien urakoiden saannin ja sitä kautta paremman hinnan.

 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?

Liiketoiminnan laajentuessa hyöty tulee esiin.

 • Miten kehittäminen oli projektoitu?

Projektisuunnitelma ja organisaatio sekä tarvittavat lisäresurssit ja osaaminen ulkopuolelta.

 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?

Tulorahoituksesta.

 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?

Merkittävä.

 • Kuka tekee ostopäätöksen?

Asiakas

 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
Tuote on kehitetty yritykselle itselleen ja sen kautta haetaan laajempaa liiketoimintaa ja parempaa kannattavuutta.
 

Kilpailutilanne

 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?

Kotimarkkinoilla ei vastaavaa ole muilla kilpailijoilla vielä.

 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?

Tällä hetkellä pahimmat kilpailijat tulevat ulkomailta.

 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?

Toimitusvarmuus ja luotettavuus.

 

Projektiryhmä

Projektiryhmän koostumus oli seuraava:

Jari Turunen               Joptek Oy Composites, projektipäällikkö, tuotehallinta

Marko Ronkainen         Joptek Oy Composites, kehitysinsinööri

Risto Gröhn                Joptek Oy Composites, myynti

Kimmo Murto              Joptek Oy Composites, osto, verkosto

Hannu Luostarinen      Joptek Oy Composites, tuotanto ja logistiikka

Jaana Kilpeläinen        Joptek Oy Composites, talous ja raportointi

Tomi Alvila                 Joptek Oy Composites, IT-ratkaisut

Armi Lehtimäki           Logica Suomi, projektipäällikkö

Risto Toivanen           RST2 Partners

Samuli Taponen          RST2 Partners

 
Yhteyshenkilö
 
Jari Turunen
Joptek Oy Composites