Yritysprojektit‎ > ‎

IS-Vet Oy

DiMoTech - IS-Vet edelläkävijäksi modulaaristen kalustejärjestelmien digitaalisessa valmistuksessa
 
Projektin kesto 3.4.2012 - 28.2.2014
Diaarinumero 945/31/12
 
Tarve

 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?
Aikaisemmin koulukalustamisen asiakkaina olivat yksittäiset koulut ja/tai kunnat. Nyt koulukalustamisen pääasiakkaiksi ovat tulleet isot rakennuttajatoimijat ja kiinteistöjen ylläpitäjätahot sekä suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot. Sama koskee myös laboratoriokalusteita, joskin siellä asiakkaina ovat myös suoraan loppukäyttäjät eli yritykset.
 
Markkinoilla oli kysyntä
- modulaarisille, helposti varioitavista opetus- ja laboratorioiden kalustejärjestelmistä, joiden materiaalina ovat teräs, ruostumaton teräs ja puu sekä niiden yhdistelmät
- konfiguraattorille, jolla asiakkaat voivat internetin välityksellä suunnitella omia kalusteratkaisuja.
Kalusteiden pitää soveltua myös vaativiin laboratorioympäristöihin, mikä asettaa erityisvaatimuksia säilytysratkaisujen puhtaanapidolle ja pölytiiviydelle.
 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?
Tunnistettujen muutosten myötä kaikkien asiakkaiden toiveena on se, että yhdeltä palveluntuottajataholta saataisiin entistä laajempia tuotekokonaisuuksia ja että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan suunnittelijoille helpot käyttöliittymät omiin kalustesuunnittelujärjestelmiin ja asiakas voi niin halutessaan sitä kautta tehdä itse omat kalustesuunnitelmat. Tämä konfiguraattorin kaltainen käyttöliittymä pitää olla ominaisuuksiltaan myös sellainen, että se siinä on helpot rajapinnat erilaisille suunnitteluohjelmistoille.
 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?
Isot rakennuttajatoimijat ja kiinteistöjen ylläpitäjätahot sekä suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot. Joissakin tapaukissa myös suoraan yritykset.
 • Miten suuri on potentiaali?
Viime vuonna liikevaihto-osuutemme tästä liiketoiminta-alueesta oli noin 5 milj. euroa ja tänä vuonna se tulee arviolta noin 6 milj. euroa. Kokonaismarkkinat Suomessa ovat jonkin verran suuremmat, koska paikalliset toimijat vievät pienet paikalliset tilaukset.
 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?
Suunnittelun kautta; suunnittelijamme ovat suoraan yhteydessä arkkitehtitoimistoihin. Olemme myös tiiviissä kontaktissa loppukäyttäjiin eli opettajiin ja saamme heiltä paljon arvokasta tietoa loppuasiakkaiden tarpeista/toiveista.
 
Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
Yhden mittamaailman moduulirakenteinen tuote, jota on helppo varioida eri käyttötarkoituksiin.
 • Miten idea/ratkaisu toimii?
Koko mallistomme ja sen mittamaailma on ajettu yhteen. Myyntikonfiguraattori on testikäytössä ja arkkitehtitoimistot ovat ottaneet sen jo käyttöönsä. Kaikkien tuotteiden kuvat on valmiina objektikirjastossa ja digitaalinen tuotetiedon hallinta on kunnossa; ts. kaikkien tuotteiden tiedot on syötetty myös niille laser- ym. koneille, joilla tuotteiden digitaalista tietoa voidaan hyödyntää.
 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
Asiakas saa erityyppisille kalusteille hyvän yhteensopivuuden ja saa kasattua ehyen kokonaisuuden. Kaikki kalusteet sopivat hyvin keskenään yhteen muuttuvissa opetustilanteissa ja opetustilanteen jälkeen ne on helppo sijoittaa varastointoon. Arkkitehdeillä on käytössään valmiit objektit, joiden pohjalta voivat koota valmiita kalustejärjestelmiä. Kaikki massaluettelot ja tuotteiden spesifikaatiot ovat tilaajalle valmiina.
 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?
Kaikki uudet tilaukset tukeutuvat tähän uuteen palveluun.
 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?
Tällä hetkellä muilla toimijoilla (kilpailijoillamme) ei ole tarjolla vastaavaa tässä liiketoimintakategoriassa: opetusvälineet ja opetuskalusteet.
 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?
Projektin suhteen Tekesiltä ja yritykseltä. Normaaliliiketoiminnassa asiakkailta.
 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?
Arkkitehtitoimistot, Valukumpu muovituotteiden osalta projektin aikana.
Kaikki hyötyvät; arkkitehtitoimistot saavat valmiit tiedot arkkitehtisuunnittelua varten ja me (tilauksen tullessa) valmiit tiedot tuotantoa varten.
 
Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?
Olemme kallein toimija, mutta teräskalusteratkaisumme on myös kestävin, jolloin elinkaarikustannukset ovat kuitenkin tällä tavalla ajateltuna edullisimmat kovassa koulukäytössä.
 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
Kehitettävän tuotteen ja palvelun takaisinmaksuaika on arviomme mukaan noin 2 vuotta. Uusi toimintatapa sitoo myös vähemmän henkilöresursseja ja tuottaa parempaa laatua kuin aikaisempi toimintatapamme ja kalustemallistomme.
 • Miten kehittäminen oli projektoitu?
Projektoimme tunnistetut kehitystarpeemme kahden vuoden mittaiseksi DiMoTech-projektiksi, jolle haimme ja saimme Tekesiltä 25 % avustusta ja 25 % lainaa.
 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
Se on normaalia yrityksemme tulorahoitusta.
 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
On tärkeä, koska asiakkaamme saavat isompia kokonaisuuksia ml. erikoistilat.
 • Kuka tekee ostopäätöksen?
Riippuu tilanteesta. Se voi olla lautakunta, arkkitehti tai rakennusliike. Teollisuusasiakkaiden osalta yritykset itse.
 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
Oma myyntiorganisaatio hoitaa sen. Apuna on avustava suunnittelijat.
 
Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?
Muilla ei ole vielä tarjolla kokonaispakettia eikä vastaavanlaista konfiguraattoria. Kilpailijat ovat paljon pienempiä. Olemme tällä hetkellä ainoita toimijoita Suomessa, joilla on oma moduulirakenteinen mallisto.
 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?
Joissakin tilanteissa pienet paikalliset puusepänliikkeet ja joissakin tilanteissa isot globaalit toimijat.
 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
Meiltä saa yhden mittamaailman mukaisen kokonaisen kalustejärjestelmän, joka on syntynyt vuosien yhteistyön tuloksena yhdessä loppukäyttäjien (opettajien) kanssa.
  
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
Opinnäytetyöt: projektin yhteydessä on suoritettu 1 kpl AMK-tutkintoja ja 1 kpl ylempi AMK-tutkinto.
Ohjelmat, työkalut, tms: kehitetty kaksi GDL-objektikirjastoa suunnitteluohjelmistojen kanssa käytettäväksi. Ne eivät ole julkisessa käytössä vaan yhteistyöarkkitehtitoimistojen käyttöön annettavia.
Projektia ei ole esitelty julkisuudessa.
 
Yritysyhteistyö
Projektin aikana on tehty tai tullaan tekemään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
1. Kalustemuovi Virtala Oy sisältönä mm.
- tyhjömuovauksen asiantuntijapalvelut
2. Valukumpu Oy sisältönä mm.
- muovitekniikan ja muovisten tuotteiden suunnittelun/valuteknologian asiantuntijapalvelut
- testilaatikkojen ja niiden osien valmistaminen                 
3. 3D-Design Oy sisältönä mm.
- teollisen muotoilun asiantuntijapalvelut 
4. Patenttitoimisto Heinänen sisältönä mm.
- uusien innovaatioiden suojaukseen ja patentointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
5. Micro Aided Design Oy (ja/tai Visma) sisältönä mm.
- konfiguraattorin kehittämisen asiantuntijapalvelut
6. Pk-yritys, asiantuntija valitaan projektin käynnistymisen jälkeen
- palveluliiketoiminnan ja strategiasuunnittelun asiantuntijatehtävät
7. Savonia amk
- tuotetiedon hallinnan asiantuntijapalvelut
8. Lahden amk
- uusien tuotteiden vaatimat standardien mukaisten testien tekemisen asiantuntijapalvelut
9. Lappeenrannan työterveyslaitos
- uusien tuotteiden vaatimien ilmavirtamittausten tekeminen
10. Rakennustietosäätiö
- uuden tuotemalliston kehittämiseen liittyvän GDL-objektikirjaston kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät
11. Ylä-Savon Kehitys Oy
- projektin kokonaiskoordinointiin liittyvät asiantuntijapalvelut
Jokaisen kanssa on erikseen sovittu yhteistyön sisältö ja sen toteutustapa.
 
Yhteyshenkilö
 
Matti Pehkonen
IS-Vet Oy