Yritysprojektit‎ > ‎

Ineo Oy

Ineo Corporate Information Asset Management
 
Projektin kesto 7.9.2009 - 31.5.2011
Diaarinumero 2212/31/09
 
Julkinen kuvaus
 
Ineo Corporate Information Asset Management kehitysohjelmassa tuotetaan kokonaisvaltainen kriittisen liiketoimintatiedon hallinnointimalli, jossa hyödynnetään uuden sukupolven Microsoft -perusteknologiaa. Uusi liiketoimintamalli tähtää tietopääoman arvon kasvattamiseen. Menetelmällinen lähestymistapa perustuu koeteltuun liiketoimintatiedon haltuunoton, migraation ja ylläpidon elinkaarimalliin, jolla on laajat kansainväliset referenssit toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteista. Projektin jatkovaiheessa panostetaan verkkovälitteisten palvelumuotojen ja arvoketjujen jaetun ohjaustiedon edellytysten luomiseen.
 
Yhteyshenkilö
 
Tomas Stenlund
Ineo Oy