Yritysprojektit‎ > ‎

HögforsGST Oy

DigiStream – digitaalisilla ratkaisuilla asiakaslisäarvoa ja globaalia edelläkävijyyttä
 
Projektin kesto 15.1.2012 - 31.12.2013
Diaarinumero 69/31/12
 
Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?
            Volyymin/liikevaihdon kasvattaminen kannattavasti edellyttää kehittämistoimia, joista tärkeimmäksi    
            olemme tunnistaneet tilaus-suunnittelu-tuotanto -ketjun kehittämisen digitaaliseksi.
 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?
             DigiStream -projektin avulla luodaan tehokas valmistus- ja palveluverkosto tuottamaan     
             asiakaskohtaisesti varioituva tuote ja palvelu kilpailukykyisesti ja kustannustehokkaasti.
 •  Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

            LVI-suunnittelutoimistot.

 • Miten suuri on potentiaali?
            Luoda edellytykset liikevaihdon kasvattamiseksi noin 23 milj. euroon vuoteen 2014 loppuun mennessä.
            Kaksinkertaistaa vienti nykyisestä 4 milj. eurosta 8 milj. euroon vuoden 2014 loppuun mennessä.
 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?
            Olemme todenneet, että kilpailukyvyn kehittäminen ja kilpailussa mukana pysyminen vaatii
           tehokkaan toimintamallin, jolla asiakaskokemusta pystytään parantamaan.
 
 
Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
            DigiStream -projektin avulla luodaan tehokas valmistus- ja palveluverkosto tuottamaan
            asiakaskohtaisesti varioituva tuote ja palvelu kilpailukykyisesti ja kustannustehokkaasti.
 •  Miten idea/ratkaisu toimii?
            Tärkeimmässä roolissa tässä kehittämisessä on toteuttaa tuotekonfiguraattori, joka integroidaan     
            kiinteäksi osaksi yrityksen toimintaprosesseja.
 •  Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
            Tehokkaat järjestelmämme ja prosessimme takaavat sujuvat toimitukset sekä asiakkaidemme     
            menestyksen ja tyytyväisyyden nyt ja tulevaisuudessa.
 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?
            Uusi toimintamalli helpottaa asiakkaan toimintaa ja säästää näin aikaa ja kustannuksia.
 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?
            Kts. edellinen kohta.
 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?
            Raha tulee kustannustehokkaampana toimintana ja asiakkaan kokeman paremman palvelun kautta     
            lisääntyneistä volyymeistä.
 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?
            Tärkeimmät kumppanit ovat LVI-suunnittelijat, jotka suunnittelevat loppuasiakkaille tuottamiamme     
            tuotteita. LVI-suunnittelijat saavat tehokkaamman toimintamallin kautta valmiimpaa materiaalia     
            käytettäväkseen omissa suunnitelmissaan. Näin toimimalla LVI-suunnittelijoiden suunnitelmat
            sisältävät paremmin valmistettavia ja laajempia tuotekokonaisuuksia ja tämä kasvattaa meidän
            kokonaisvolyymia ja kannattavuutta.
 
 
Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan?
            Hyöty on epäsuora ja tulee tehokkaamman valmistusprosessin ja suurempien volyymien kautta.
 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
            Projektin kustannukset ovat kertaluontoisia ja johtavat tehokkaampaan toimintaan. Tässä
            vaiheessa uskomme projektin takaisinmaksuajan olevan kohtuullinen.
 •  Miten kehittäminen oli projektoitu?
            Projekti jakautuu yrityksen sisällä muutamiin eri osa-alueisiin, joita johdetaan itsenäisesti ja niistä 
            raportoidaan projektijohdolle.
 •  Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
            Tulorahoituksena.
 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
            Uusi toimintamalli parantaa asiakkaan toimintaa ja vapauttaa heidän aikaansa muihin toimintoihin.
 • Kuka tekee ostopäätöksen?
            LVI-suunnittelijalla on vahva ohjaava vaikutus päätöksentekoon ja käytettäviin ratkaisuihin. Lopullisen
            hankintapäätöksen tekee putkiliikkeen projektipäällikkö tai ostaja.
 •  Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
            Jakelukanava on osittain LVI-tukkuliikkeet ja osittain suora asiakkaiden kontaktointi. Tärkeänä
            näemme kuitenkin laajan alueellisen myyntiverkoston, joka tukee myös tukkuliikkeiden asiakastyötä.
 
 
Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?
            Projektissa kehitettävä toimintamalli on markkinoilla uusi ja sen uskotaan olevan merkittävästi
            kilpailukykyisempi kuin perinteinen tapa toimia.
 •  Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?
            Pääkilpailijat ovat Danfoss, Alfa Laval, Gebwell yms.
 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
            Ratkaisemme asiakkaidemme lämmitysongelmat kestävillä, ympäristöystävällisillä sovelluksilla ja  
            mitoitamme tuotteemme kiinteistökohtaisesti. Näin saamme aikaan ylivoimaisesti toimivimman     
            lopputuotteen. Tehokkaat järjestelmämme ja prosessimme takaavat sujuvat toimitukset sekä 
            asiakkaidemme menestyksen ja tyytyväisyyden nyt ja tulevaisuudessa. Vaalimme myös korkeaa
            laatua ja kehitämme sitä jatkuvasti.
 
  
Yritysyhteistyö
Tässä projektissa yritysyhteistyötä tehdään pääosin kehittäjäkumppanien kanssa. Myös asiakasrajapinnan kanssa on tarkoitus testata toimintamallia.
 
 
Projektiryhmä
Meidän ihmiset/tärkeimmät yhteistyökumppanit
 • Teemu Kohonen: Laatujärjestlmäosion vetäminen, prosessien viilaminen, henkilökunnan sisäinen koulutus.
 • Tero Tikanmäki: Tuotantoprosessin laatuosion vetovastuu, prosessien selkeyttäminen, laatujärjestelmän jalkauttaminen. Tuotekehitystyöhän osallistuminen.
 • Erkki Eklund: Konfiguraattoriosion ja kansainvälistymisosioiden vetovastuu.
 • Antti Hartman: Projektin yleisjohtaminen, tuotekehityksestä vastaaminen ja koordinointi. Tuotehallinnan suunnittelu.
 • Jussi Ritanen: Pientalokeskusten tuoterakenteiden suunnittelu vastaamaan muiden osioiden vaatimuksia. Reklamaationhallinan kehittäminen.
 • Pertti Nykänen: Lattiamallisten keskusten tuoterakenteiden suunnittelu vastaamaan muiden osioiden vaatimuksia. 3D-suunnittelun kehittäminen.
 • Marko Salmela: Tuotteiden automaatio- ja sähkösuunnittelu. Tuoterakenteiden suunnittelu vastaamaan konfiguraattorin tarpeita ja kansainvälistymisen vaatimuksia.
 • Esko Puustinen: Projekti-insinööri tehtävinään mm. konfiguraattorin tietokantataulukoiden laatiminen ja testaaminen.
Tärkeimmät yritysyhteistyökumppanit:
 • Herkon Valmennus Oy
 • Wapice Oy
 • Innofactor Ou
 • Intosome Oy
 • Finpro ry
 • Savonia amk
 • Muutostaito Oy
 • Ylä-Savon kehitys Oy
 
Yhteyshenkilö
 
Antti Hartman
HögforsGST Oy