Yritysprojektit‎ > ‎

Foster Wheeler Energia Oy

FWE NW 2012 - Uuden sukupolven digitaalinen tuoteprosessi osana verkostomaista projektitoimintaa
 
Projektin kesto 16.6.2008 - 31.12.2011
Diaarinumero 1779/31/08
 
Tarve
 
FWE NW 2012 -projektin lähtökohtana oli tunnistettu tarve
 • Kehittää systeemipohjainen tuotemallirakenne ja sen pohjalta tuotteistaa digitaalinen tuotemalli.
 • Käyttöönottaa tuotemalli koko toimitusketjussa ja läpi laitoksen elinkaaren (plant life cycle management).
 • Luoda seuraavan sukupolven toimintatapa, joka hyödyntää digitaalista tuotemallia projektiliiketoiminnassa sekä vahvistaa verkoston kykyä oppia, kehittää ja tehostaa liiketoimintaan.
Ratkaisu
 
FWE NW 2012 -projektissa
 • Kehitettiin ja käyttöönotettiin systeemihierarkiaan perustuva Digitaalinen tuotemalli. Tuotemalli mahdollistaa eri toimintojen välisen kommunikoinnin, työnjaon ja tiedonhallinnan sekä mahdollsitaa tiedonvaihdon eri asiakkaiden käyttämiin kunnossapitojärjestelmiin. Digitaalista tuotemallia voidaan hyödyntää läpi projektin elinkaaren kaikissa rajapinnoissa. Digitaalinen tuotemalli mahdollistaa lyhyemmän läpimenoajan, projektien välisen vertailtavuuden ja tietopääoman hyödyntämisen parantaen kilpailukykyä markkinoilla.
 • Kehitettiin uuden sukupolven työkalut prosessisuunnittelun ja simuloinnin välille. Uusi työkalu mahdollistaa simulaattorimallin automaattisen generoinnin perustuen prosessisuunnitteluun.
 • Kehitettiin Digitaalisen tuotemallin sisältämään informaatioon ja suunnittelusääntöihin perustuva Knowledge Based Engineering (KBE) -työkalu kattilan osien mallinnukseen ja materiaalilaskentaan. Uudella työkalulla saavutetaan merkittävä parannus materiaalien määrälaskennassa ja mallinnuksessa.
 
Hyöty
 • Verkoston kehittämisellä ja rajapintojen yhtenäistämisellä saavutetaan läpinäkyvyyttää, nopeutettuja prosessien läpimenoaikoja ja vahvistettuja verkostojen markkina-asemia.
 • Projekti tuo lisäarvoa verkostokumppaneille parantaen niiden kilpailukykyä toimittajaverkossa uuden teknologian myötä.
 • Projektin myötä verkostokumppaneiden tietoisuus vaadittavasta tehokkuus- ja laatutasosta on lisääntynyt. Monet kumppanit ovat aktiivisesti kehittäneet omaa ja oman verkostonsa toimintaa FWE:n verkoston jalanjäljissä. FWE NW 2012 -projektin vaikuttavuus toimialalla on merkittävä.
 • Lisäksi projektilla on merkittävä rooli tutkimuslaitosten yhteistyön ja osaamisen kehittämiselle, mikä heijastuu innovatiiviseen liiketoimintamallien kehittämiseen sekä alueelliseen osaamiseen ja työllisyyteen positiivisesti. Alueellinen osaaminen on lisääntynyt olennaisesti mm. AMK-opiskelijoiden ja työnohjaajina toimineiden opettajien päästäessä osaksi projektin kehitystyötä.
 
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 • Projektin aikana on pidetty lukuisia esityksiä projektin saavutuksista, teknisistä ratkaisuista ja käyttöönotosta eri yhteisöjen järjestämissä tilaisuuksissa (esim. PSK-seminaarit, Tekes-seminaarit, THTH-seminaarit, VTT:n tilaisuudet, FIATEC-konferenssi). Lisätietoja on mahdollista hakea mainittujen yhteisöjen kotisivuilta.
 • Tietoja sekä työkalu projektissa kehitettyyn prosessisuunnitteluohjelmiston ja simulaattorin rajapintaan voi hakea simatics.org -kotisivuilta.
 
Yhteyshenkilö
 
Satu Henriksson
Foster Wheeler Energia Oy