Yritysprojektit‎ > ‎

Fimet Oy

Fimet, Liiketoiminta järjestykseen
 
Projektin kesto 17.10.2008 - 31.1.2010
Diaarinumero 2611/31/08
 
Julkinen kuvaus
 
Projektin tavoitteena on tuotteen ja siihen liittyvien kustannusten hallinta. Suunnittelu, valmistus, materiaalihallinto, markkinointi, myynti, huoltotoiminta, dokumentointi, raportointi ja lopulta tuotteen hävittäminen, halutaan hallintaan yhtenäistämällä toimintaa uudella liiketoimintajärjestelmällä, ohjeistuksilla ja toimintatapojen uusimisella. Näillä toimilla halutaan lisätä kansainvälistä kilpailukykyä ja tehokkuutta sekä saada kustannussäästöjä. Lisäksi halutaan täyttää viranomaismääräykset lakien, standardien ja jäljitettävyysvaatimusten osalta. Organisaation sisäisen tiedonsaannin lisääminen, verkostoituminen ja mahdollisen alihankinnan lisääminen, kuuluvat nekin projektin tavoitteisiin. Uudessa järjestelmässä tuotteen hallintaan on olemassa kevyt konfiguraattori, joka mahdollistaa PLM:n onnistumisen.
 
Yhteyshenkilö
 
Anu Kiviniemi
Fimet Oy