Yritysprojektit‎ > ‎

Contribyte Oy

Asset Browser
 
Projektin kesto 1.9.2011 - 31.10.2012
Diaarinumero 1826/31/11
 
Tarve
 • Yritysten tieto on hajautunut moniin eri järjestelmiin
 • Eri funktioiden tietoa tarvitaan monissa muissa funktioissa yli järjestelmä- ja funktiorajojen
 • Potentiaalisia asiakkaita ovat tuotekehitystä tekevät yritykset niin teollisuuden kuin ohjelmistotuotannon puolella
 • Olemme keskustelleet yli 30 yrityksen kanssa tämän tyyppisestä ratkaisusta ja kaikilla yrityksillä on ollut haasteita tiedon yhdistämisessä ja käytettävyydessä. Yrityksillä on kiinnostusta ratkaisuun.
 
Ratkaisu
 
 • Ratkaisussamme erotamme tiedon tallennuksen ja tiedon käyttämisen eri tasoille. Se, missä järjestelmässä tieto sijaitsee, ei ole enää merkitsevää.
 • Ratkaisussamme tuomme tiedon reaaliaikaisesti eri järjestelmistä käytettäväksi yhteen käyttöliittymään selaimessa. Käyttäjien ei tarvitse opetella useita eri järjestelmiä saadakseen hänelle oleellisen tiedon, vaan hän voi käyttää yhtä helppoa sovellusta, johon roolinmukainen näkymä on määritelty.
 • Tiedon alkuperäinen muoto säilytetään ja tietoindeksoidaan hakumoottoriin. Käytettävyyttä parannetaan suodattamalla tietomassasta käyttäjälle olennainen tieto roolinmukaiseen näkymään. Näkymästä löytyy myös viittaus lähdejärjestelmän tietoon, jolloin käyttäjä voi avata kyseisen asian laajempaa tarkastelua tai esim. muokkausta varten.
 • Loppuasiakkaat saavat lisää hyötyä nykyisistä järjestelmistä, kun niissä olevaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yhdessä muun tiedon kanssa. Contribyte Asset Browser on helposti laajennettavissa tukemaan uusia tietolähteitä ja rooleja yrityksessä
 
Hyöty
 • Ratkaisumme käyttöönotto asiakkaalle on edullista verrattuna eri järjestelmien samanaikaiseen kehittämiseen. Esimerkiksi yhden ERP-järjestelmän muutoksen hinnalla voidaan parantaa kokonaisvaltaisesti tiedon näkyvyyttä monista eri järjestelmistä.
 • Ratkaisumme avulla asiakas voi parantaa esimerkiksi myynnin, tuotehallinnan tai tuotekehityksen informaation näkyvyyttä niin, että voidaan saavuttaa tehokkaampaa päätöksentekoa ja myynnin kasvua paremmalla informaatiolla.
 
Kilpailutilanne
 • Ratkaisumme perustuu tiedon käytettävyyteen ja esilletuontiin jättäen sen tallennuksen järjestelmille, jotka ovat sitä varten alun perin rakennettu. Tämä poikkeaa muista informaation hallinta-, tietovarasto- ja analyysijärjestelmistä, joissa tietoa aina kopioidaan ja uudelleenorganisoidaan erilliseen tietokantaan. Ratkaisumme hyöty on siis tiedon paremmassa esittämisessä ottamatta kantaa, missä järjestelmissä tieto on.
 • Kilpailijoina tuotteellemme on useimmiten räätälityönä tehdyt projektit: portaalit tai järjestelmien web-käyttöliittymä laajennukset. Myös esimerkiksi Duet Enterprise ja jotkin EIM järjestelmät kilpailevat osittain samassa markkinassa.
 • Asiakkaat ostavat meiltä projektien ketteryyden vuoksi. Muutamassa kuukaudessa pystymme tuomaan tiedon käytettäväksi hyödyntäen valmiita komponentteja, ilman kattavia järjestelmäintegraatioita tai jatkokehitystä.
 
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tulokset
 
Yhteyshenkilö
 
Juha Karjalainen
Contribyte Oy