Yritysprojektit‎ > ‎

Cieltum Oy

Konfiguraation hallintajärjestelmä
 
Projektin kesto 5.2.2010 - 31.12.2010
Diaarinumero 266/31/10

sekä

Konfiguraation hallintajärjestelmän tuotekehitysprojekti
 
Projektin kesto 21.3.2011 - 30.04.2012
Diaarinumero 266/31/10

Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte asiakkaillanne/markkinoilla?

Yritykset ovat toimittaneet asiakkailleen monimutkaisia teknisiä järjestelmiä (tuotantolinjat, kiinteistöt, jne.), mutta eivät ajan kuluessa enää tiedä, mitä asiakkaalle on toimitettu ja onko installaatiota muutettu.

 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?

Yritykset tarvitsevat tiedonhallintajärjestelmän, johon on pääsy kaikilla, jotka ovat tekemisissä yrityksen toimittaman teknisen järjestelmän kanssa sen olemassaoloaikana. Tällä saadaan kerättyä kaikki elinkaaren aikana syntyvä tieto ”yksiin kansiin” ja ylläpito- sekä tuki on kannattavampaa. Hajaantunut tai kadonnut tieto hankaloittaa merkittävästi huoltotoimintaa, aiheuttaa turhia huoltokäyntejä ja virheellisiä varaosatoimituksia. Puuttuva tieto muutoshistoriasta alentaa jälleenmyyntiarvoa.

 • Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Kone- ja laitevalmistajat, huolto- ja kunnossapitoyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja kuntien tekninen toimi.

 • Miten suuri on potentiaali?

Missä yksikössä potentiaalia kysymykseen liittyen mitataan? Potentiaali on huomattavasti nykyistä toimituskykyämme suurempi.

 • Millä keinoilla markkinatarve on tunnistettu ja todennettu?

Sadoilla asiakaskäynneillä, yritysvierailuilla, kilpailijatutkimuksilla, seminaareilla.

Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
            C-Care elinkaaritiedon hallintapalvelu.
 • Miten idea/ratkaisu toimii?
            Netistä (pilvestä) tarjoiltavana palveluna, jota käyttäjät käyttävät sijainnista ja laitteesta     
            riippumatta internet selaimella.
 • Idean/ratkaisun hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen?
            Tieto on keskitetysti mallinnettu yksilöidyn konfiguraation rakenteen ympärille, samaten     
            siihen liittyvät huoltotoimenpiteet. Näin kaikki on "samassa paketissa" ja asiakas pystyy hallinnoimaan
            tiedon jaettavuutta keskitetysti.
 • Miksi asiakkaat ostavat/käyttävät tätä tuotetta/palvelua?
            Osin heidän asiakkaansa edellyttävät suunnitelmallista elinkaaritiedon hallintaa, osin laki/säädökset
            vaativat sitä. Asiakkaat pystyvät tehostamaan jälkimarkkinointi- ja huoltotoimintaansa     
            oikean saatavilla olevan tiedon ansioista.
 • Mikä tekee siitä kilpailukykyisen?
           Selkeys, yksinkertaisuus, helppo käytettävyys ja helppo käyttöönotto. Ei investointeja,     
           vaan kustannukset ovat kuukausivuokria.
 • Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee?
            Enenevässä määrin kuukausivuokrista. Tällä hetkellä yritykseemme raha tulee suurelta
            osin konsultoinnista ja koulutuksesta, käyttöönottoprojekteista sekä asiakaskohtaisista integroinneista
            ja lisäominaisuuksista.
 • Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win?
            Kumppaniverkostoa rakennetaan parhaillaan. Kumppanit saavat tuoteportfolioonsa selkeitä tuotteita,
            joiden lisäarvon ymmärtäminen on asiakkaalle helppoa. Oma ohut myyntitoimintamme saa vahvistusta
            ja kumppaneiden kautta valmiita asiakassuhteita.
 
 Hyöty
 • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaa?
            Riippuu käytön laajuudesta ja käyttäjien määrästä. 500 - 2000 €/kk. Helppo suhteuttaa esim.
            yhden turhan huoltokäynnin kustannuksiin, jotka helposti ovat yhden kuukausivuokran luokkaa.
            Tuotantolinjan käyttökatkos on valtava kustannus.
 • Miten kehittäminen on projektoitu?
            Tutuistuimme ensimmäisinä Suomessa Microsoftin uuteen (ei vielä silloin julkaistuun)
            pilviteknologiaan, joka on nyt jo laajasti käytössä ja kilpailukykyisin tarjolla olevista. Todensimme
            ensimmäisessä projektissa teknologian soveltuvuuden tavoittelemaamme ratkaisuun. Samalla
            hahmottelimme tuotteen teknistä ratkaisua ja toiminnallisuuden päärakenteita. Projektin ohjaus toimi
            Scrum-periaatteella.

            Toisessa projektissa toteutimme toiminnallisuuden siihen laajuuteen, että se oli mahdollista ottaa
            asiakkaalle tuotantokäyttöön. Toiminnallisuutta evaluoitiin projektin aikana asiakkaan     
            kanssa useampian kertoja viikossa.
 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
            Tulorahoituksen kautta.
 • Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle?
             Ensimmäiselle asiakkaallemme ratkaisu on strateginen järjestelmä, joka ei voi olla käytöstä pois
             hetkeäkään. Muille asiakkaille ja prospekteille kriittisyys vaihtelee suuresti riippuen     
             järjestelmän roolista suhteessa muihin liiketoimintoihin.
 • Kuka tekee ostopäätöksen?
            Riippuu organisaatiosa. Toivottavasti ei IT-osasto, koska palvelumme ei tarvitse mitään     
            tukea asiakkaan IT- organisaatiolta. Toivottavasti päätöksen tekee huolto- ja jälleenmyyntiorganisaation 
            päättäjät ja ylin johto.
 • Miten tuotteen/palvelun myynti ja jakelu on suunniteltu toteutettavan?
            Myynnin on suunniteltu tapahtuvan verkoston ja kumppaneiden kautta. Jakelua ei tarvita, koska 
            palvelu tarjotaan pilvestä. Palveluun liittymiseksi riittää tunnistautuminen palvelun käyttäjäksi.
 
Kilpailutilanne
 • Miksi ratkaisunne on parempi kuin muilla?
            Vastaavaa ratkaisua ei vielä ole tullut vastaan: sopivasti dokumentinhallintaa (vahvempi kuin     
            perinteisissä kunnossapidon järjestelmissä) sekä riittävä mutta selkeä ja kevyt töiden ja projektien
            hallinta. Tietojen jakaminen yhteisöllisessä toimintaverkossa on ainutlaatuinen ratkaisu. Helppo     
            käyttöönottaa ja hankkia. Selkeä käyttää. Ei tarvita (perinteisiin verrattuna) kymmenien - satojen     
            tuhansien lisenssi-investointeja, maksullisia versiopäivitysprojektjea. Ei tarvita asennus- ja käyttöönotto-            sekä koulutusprojekteja.
 • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoita?
            Yritysten jo aiemmin hankkimat kalliit sisäiset kunnossapitojärjestelmät, joihin on mennyt runsaasti
            rahaa.
 • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta?
            Säästääkseen paljon vaivaa ja rahaa. Miksi hankkia laaja järjestelmä, joka saadaan vuosien mittaan
            50 %:sesti käyttöön ja maksetaan kuitenkin 100 %:sta? Helppo ja yksinkertainen järjestelmä
            kattaa nopeasti 90 % tarpeesta ja volyymistä.
 
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
 • Opinnäytetyöt:
            Asko Huuki, opinnäytetyö: Sovelluksen käyttöliittymän uudistus case C-Care:
 
                  Jukka Joensuu, opinnäytetyö: Windows Phone -sovellus tuoterakentieden elinkaarenhallintaan Case C-Care:
                Ei vielä julkaistu.
 • Julkaisuja: Projektimme on saanut runsaansti julkisuutta ammattijulkaisuissa. Saamamme Innosuomi 2011 -palkinto toi tulleessaan laajan mediaryöpyn aina valtakunnallisia medioita myöten.

Elinkaariartikkeli Microsoft Finlandin sponsoroimassa Arcticstartup-nettijulkaisussa.

Elinkaariartikkeli Satakunnan Kauppakamari-lehdessä

Lehtijuttu protoprojektista.

Elinkaariartikkeli Promaint -lehdessä.

Artikkeli Cieltumin ratkaisusta Microsoftin Circle -lehdessä. Nettiversio tässä.

Sataservice Oy referenssitarina Leadership-julkaisussa.

suomenkielinen Microsoftin esite tuotteestamme.

            Uutisointeja Innosuomi 2011 palkinnosta

Uutisointeja aiheesta nettisivuillamme

Yritysyhteistyö
 • Microsoft Finland: Ohjelmistokehitysvälineet, Azure-palvelut, tuki, Pasi Mäkinen
 • Sataservice Oy: Asiakascase, kunnossapitoyrityksen toiminnnalliset tarpeet,  Tapani Metsävuori
 • Softability Oy: Tekninen asiantuntemus sekä ohjelmakoodin audiointi, Petteri Lasevuori
 • Citrus Oy: Tekninen asiantuntemus sekä ohjelmakoodin audiointi, Kalle Launiala
 • Dream Broker Oy: Ohjelmistopalvelu videomuotoisten esittelyiden sekä ohjeiden tekemiseen, Tuomas Ketola
Projektiryhmä
 • Projektilla ei ole julkisia verkkosivuja. Projektin hallinta toteutettiin sisäisellä verkossa toimivalla TFS-ratkaisulla.
 • Projektipäällikkö, Jarmo Viitanen
 • Vastuu tuotteen kaupallisesta kehittämisestä, Jaakko Aalto
 • Asiakastarpeen määrittely, Jari Jukantupa
 • Ohjelmiston toteutus, Simo Gratschew, Asko Huuki & Jukka Joensuu
 • Projektin eri kumppaneiden verkkosivut/yhteystiedot:

www.microsoft.com

www.softability.fi

www.citrus.fi