Yritysprojektit‎ > ‎

Aquaflow Oy

PRO2
 
Projektin kesto 9.12.2008 - 30.12.2011
Diaarinumero 3020/31/08
 
 
Tarve
 • Minkä tarpeen tunnistitte?
- Henkilöstön ikääntymisen ja sen seurauksena tapahtuvan eläköitymisen mukana poistuu valtavasti kokemusta ja tietoa. Tästä johtuen on tarve panostaa ja kehittää hiljaisen tiedon taltioimista ja siirtä sitä koko henkilöstön käyttöön.
- Tarve panostaa toimintaa tukevien järjestelmien kehittämiseen ja varmistaa että tarvittavat tiedot tuotteiden ja prosessejen suunnitteluun on saatavilla omilla ja sidosryhmien edustajilla.
- Kehittää nykyistä suunnittelujärjestelmää ja ottaa parametrinen 3D-suunnittelu käyttöön.
- Tarve luoda ja muuttaa olemassa olevaa tietoa, ohjeita yms. sähköiseen muotoon ja järjestelmään, jossa ne on tarvitsijoiden käytettävissä.
- Systematisoida tarjoustyötä ja lyhentää tarjousprosessin läpimenoaikaa
 • Mikä ongelma piti ratkaista? Miten merkittävä se oli?
- Suurimmaksi ongelmaksi koettiin se, että talossamme on paljon tietotaitoa, joka on huonosti löydettävissä eikä näin ollen ole kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä.
Ratkaisu
 • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne?
- Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan analysoimalla nykyiset tuoteprosessit ja niissä käytettävät työkalut ja järjestelmät.
- Määritettiin ne työkalut, joita tarvitaan tuoteprosesseissa
- Määritetään digitalisoitava tuotetieto tarvelähtöisesti
Tavoitteet ja hyöty
 • Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin?
- Toiminnan kehittämisestä saatavaa hyötyä on vaikea mitata suoraan euroina. Muut hyödyt, joita kehityksellä saavutetaan:
- Toiminnan tehostuminen
- Virhe- ja laatukustannusten hallinta => pitäminen alhaisena
- Henkilöstön lisääntynyt motivaatio
- Helpottaa uusien henkilöiden ”sisäänajoa”
 • Miten kehittäminen oli projektoitu?
- Projektin omistajana toimi yrityksen toimitusjohtaja ja projektipäällikköna yrityksen tekninen johtaja.
- Projeltiin nimettiin projektitiimejä, joiden vastuulla oli nimetyt tehtävät.
 • Mistä omarahoitusosuus saatiin kehittämiseen?
- Tulorahoituksella
Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tulokset
 
Projektissa tuotettu aineisto:
 • Prossisuunnittelu:
- Mitoitusohjeet ja ohjelma
- Modulaariset vakiokaaviot (PI-kaaviot)
- Jätevesilaitoksen koko elinkaaren aikaisen päästötaseen CO2) mallintaminen
 • Laitesuunnittelu:
- Lämpökuormien laskentaohjelmiston luonti
- Mitoitusohjeet ja ohjelma
- Numeerisen maallinnustekniikan käyttöönotto
 • Tehdassuunnittelu:
- Jätevesilaitoksen hydrauliikan laskentamenetelmien kehitys- ja laskentaohjelman luonti 

Yritysyhteistyö

Management Systems Oy:

 • Toimitusjohtaja Pasi Raikisto
 • Konsultti Jyrki Savolainen
 • Management Systems osallistui projektin suunnitteluun, aikataulutukseen ja resurssoinnin suunnitteluun

Rejlers Oy

 • Vanhempi suunnitteluja Ins. Jaakko Vitikainen
 • Mallinnustekniikoiden analysointi ja vertailu 
 • Laitteiden parametrinen mallinnus

Profox Oy

 • Cad-järjestelmän kehitys

Cad-Q

 • Michael Nyman, Manager Industry Solutions
 • Cad-järjestelmän kehitys

Projektiryhmä

 • Projektin omistaja: Toim.joht. Seppo Wallinmaa
 • Projektipäällikkö: Tekn.joht. Matti Kumpulainen
 • Prosessisuunnittelu: DI Sami Pakarinen
 • Laitossuunnittelu: DI Kimmo Nousiainen
 • ICT: Timo Hirvonen  

Yhteyshenkilö

Matti Kumpulainen, Aguaflow Oy