Vamasu

Vaatimusmäärittelyyn perustuva mallipohjainen suunnitteluprosessi

Projektin kesto 1.1.2012 - 31.12.2013
Diaarinumero 2986/31/11

Tavoitteet

Vaatimusmäärittelyyn perustuva lähestymistapa on lupaava menetelmä suunnitteluprosessin hallitsemiseksi. Tähän tarkoitukseen käytetään SysML-kieltä, joka pohjautuu OMG Unifield Modeling Language (UML) -kieleen. Projektin tavoitteena on perehtyä vaatimusmäärittelyyn perustuvaan mallipohjaiseen suunnitteluprosessiin ja sen sovellusohjelmistoihin. Suppeammin pyritään selvittämään, miten tämä lähestymistapa soveltuu erityisesti työkoneen ohjaamoiden ja ohjausjärjestelmien suunnitteluun.

Yhteyshenkilö

Asko Ellman
TTY-säätiö