Valpas

Suunnittelumalli valmistavan teollisuuden tuotanto- ja palveluliiketoiminnan hallintaan

Projektin kesto 1.1.2009 - 31.12.2010
Diaarinumero 3181/31/08

Tavoitteet

Ensimmäinen tavoite on kehittää suunnittelumalli tuotteiden kehityksen, tuotannon ja palveluliiketoiminnan hallintaan. Malli mahdollistaa analyyttisen päätöksenteon osoittamalla, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja investoinnit vaikuttavat seuraavien tekijöiden suhteen: tuotteen hinta ja elinjakson kustannukset; tuotteen luotettavuus, ylläpidettävyys ja kunnossapitokustannukset; tuotteelle annettavat takuut ja –kustannukset, asiakastyytyväisyys, myynti ja tulos. Erityisen tärkeää on, että mallin avulla voidaan osoittaa myös, mitä tietoa tuotteesta, sen käytöstä ja kunnossapidosta tulisi digitalisoida tuotteen luotettavuuden ja elinjaksokustannusten hallinnan näkökulmasta.
 
Toinen tavoite on integroida tuote- ja luotettavuusmallitustekniikoita, jotka tukevat asennuskannan elinkaarenhallintaa huoltotoiminnan kustannusten minimoimiseksi ja asiakkaiden kokeman ylläpidon laadun parantamiseksi. Palveluliiketoiminnan hallintaympäristö (SBME) mahdollistaa asennuskannan tuoteyksilöiden mallittamisen ja asennuskannan reaaliaikaisen analysoimisen edistyneillä luotettavuusmalleilla. Tämä tuottaa kilpailuedun ylläpitotoiminnan tehokkaan suunnittelun kautta. Osatavoitteet muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa digitalisoitumisen hyödyntämisen: yhtäältä rationaaliset päätökset siitä, miten tuoteyksilöt instrumentoidaan, saatetaan tilastaan tietoisiksi (älykkäiksi) ja kommunikoiviksi. Toisaalta määritellään ympäristö, joka mahdollistaa tämän tiedon optimaalisen hyödyntämisen ylläpitotoiminnassa.

Yhteyshenkilö

Seppo Virtanen
TTY-säätiö