TUPASU

Tuote-Palvelu Innovatiivinen Suunnittelu
 
Projektin kesto 1.1.2011 - 31.12.2012
Diaarinumero 3135/31/10
 
Tavoitteet
 
Teknologiayritysten menestyminen globaaleilla markkinoilla edellyttää asiakkaille lisäarvoa tuottavien palveluiden integroimista tuotteisiin. Tämä vaatii uusien tuote-palvelu liiketoimintamallien kehittämistä sekä ICT:n innovatiivista integroimista tuotteisiin ja sen tehokasta hyödyntämistä elinkaaren aikaisten palveluiden tuottamisessa. Tutkimuksessa kehitetään uusien tuote-palvelu liiketoimintamallien asettamien vaatimusten ja ICT:n tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti:
 
- Menetelmiä ajantasaisen tuote- ja kunnossapitotiedon keräämiseen ja tiedon järjestämiseen palveluliiketoiminnan vaatimia analyyseja varten
 
- Takuiden, kunnossapitosopimuksien ja hankintojen suunnittelua ja riskien hallintaa
 
- Varaosapalveluiden sekä huolto- ja korjausprosessien suunnittelua ja ylläpitoa
 
- Life Cycle Cost- ja Overall Equipment Effectiveness-pohjaisten kunnossapitoinvestointien suunnittelua
 
Tutkimustyön konkreettisena lähtökohtana ovat yritysten case-projektit, joissa keskeistä on tehokas ICT:n sekä simulointi- ja laskentamallien soveltaminen palveluliiketoimintaan.
 
Yhteyshenkilö
 
Seppo Virtanen
TTY-säät