TILTU

Tilannetietoisuus digitaalisessa tuoteprosessissa

Projektin kesto 1.3.2009 - 31.5.2012
Diaarinumero 3165/31/08

Tarve
 
Tuotteeseen liittyvää tietoa synnyttää ja hyödyntää suuri joukko toimijoita tuotteen koko
elinkaaren aikana. Verkottuneessa tuoteprosessissa eri toimijat (tuotekehitys, suunnittelijat,valmistus, huolto, alihankkijat, asiakkaat, loppukäyttäjät ja markkinointi) tuottavat omissa prosesseissaan monipuolista tuotetietoa, jonka tulisi olla tehokkaasti, ja käytettävyydeltään mielekkäästi, hyödynnettävissä tuoteprosessin eri vaiheissa eri toimijoiden tarpeiden mukaisesti.
Digitaalisessa muodossa esitetty tuotetieto palvelee parhaiten verkottunutta tuoteprosessia. Erityisesti asiakastarpeisiin, muutoksiin, variaatioihin, valmistettavuus-, huollettavuus- ja
käyttökokemuksiin sekä muihin kehitys- ja innovaatiohavaintoihin liittyvän, vähemmän
formaalin, tilanteisesti muodostuvan tuotetiedon välittäminen, hallinta ja hyödyntäminen
formaalin tuotetiedon rinnalla, on kuitenkin yrityksille jatkuva haaste, mutta myös
merkittävä kehityspotentiaali. Systemaattinen ja sitoutunut formaalin ja epäformaalin tuotetiedon hallinta, integrointi ja hyödyntäminen koko toimitus- ja arvoketjussa kuitenkin parantaa liiketoimintaprosessin kriittistä, tilannetietoista suorituskykyä mm. toimitustäsmällisyyden, asiakastyytyväisyyden, laadun paranemisen ja läpimenoaikojen lyhenemisen kautta.
 
Ratkaisu
 
TILTU-projektissa kehitettiin menetelmiä konepajayrityksille tuoteprosessin tilannetietoisuuden parantamiseksi sekä tuoteprosessin eri vaiheiden loppukäyttäjäkeskeisen ja jaetun tuotetiedonhallinnan tukemiseksi. 

Projektissa kehitettiin ja kokeiltiin

1) informaatioprosessin mallinnuksen ja tuoteprosessi-informaation käsittelyyn liittyvän hukan tunnistamisen konsepteja ja työkaluja
 
2) tuotantodataa ja simulointia yhdistäviä suunnittelumenetelmiä


 
3) epäformaalin ja formaalin tuoteprosessi-informaation tuottamiseen, käsittelyyn ja esittämiseen tarkoitettuja, yhteisöllisiä ja kosketusnäyttömobiilipäätelaitteita hyödyntäviä sovelluksia.


Hankeessa toteutettiin seuraavat demonstraattorit:
- Yrityksen sisäinen tuoteprosessin tilannetietoportaali

- Tuotannon tilanseurantaikkuna
- Tilannetietoportaali toimittajayhteistyöhön

- Tuotannonsuunnittelija
- 5S -sovellus

- Mobiilikuva- ja videoblogit poikkeamanhallintaan
- Puolianonyymi idealaatikko
 
Osaan demonstraattoreista voi käydä tutustumassa osoitteessa:

http://tiltu.hamk.fi/tiltudemo/

tiltudemo/testaaja
Yhteyshenkilöt
 
Heljä Franssila 
Tampereen yliopisto
Petteri Multainen
VTT