RapidPRO II

Rapid productisation – A process view point of upstream supply chain considerations

Projektin kesto 1.5.2012 - 31.3.2013
Diaarinumero 296/31/12

Tarve
 
Nopean tuotteistamisen onnistumisen kannalta yksi tärkeä kulmakivi on tilausketjun (upstream supply chain) hyödyntäminen. Nopeaa tuoteistamista tutkimusta tehdään RapidPRO I -projektissa. RapidPRO II -projekti tutkii millaisia vaikutuksia tilausketjun käytöllä on nopeaan tuotteistamiseen. Nopean tuotteistamaisen ja tilausketjun tarpeiden tunnistaminen kuuluu yrityksen toimivan johdon vastuualueelle. Ratkaisuilla on tarkoitus helpottaa johdon strategista päätöksentekoa.

Ratkaisu
 
Millaisia liikeenjohdollisia päätöksiä nopea tuotteistaminen edellyttää ja mitä tilausketjun käyttössä on otettava huomioon.

Hyöty
 
Mikä on nopean tuoteistamisen prosessin merkitys yrityksen alkuvaiheen kasvutekijänä. Mitä asioita yritysjohto
voi ottaa huomioon suunniteltaessa nopean tuotteistamisen strategiaa.

Yhteyshenkilö
Kai Hänninen
Oulun yliopisto

Harri Haapasalo
Oulun yliopisto