ProMoNet

Verkotettujen teollisten järjestelmien elinkaarenaikainen konfiguraatiohallinta
 
Projektin kesto 1.4.2011 - 31.12.2013
Diaarinumero 3153/31/10

Tavoitteet

Sulautettujen teollisten sovellusten pienet sarjakoot vaativat ketteriä suunnittelumenetelmiä, jos suunnittelukustannusten osuus halutaan minimoida lopputuotteiden kustannusrakenteissa. Modulaarisilla, komponenttipohjaisilla toteutusratkaisuilla sovellussuunnittelu tehostuu merkittävästi. Järjestelmien käytönaikainen ja hienojakoinen päivittäminen antaa mahdollisuuden pidentää tuotteiden elinkaarta ja mukauttaa tuotteita uusien asiakastarpeiden ja standardien mukaisiksi. Hienojakoinen etäpäivitys asettaa haasteita tuotteiden ja tuotetietojen hallinnalle, sekä vaatii uusia menetelmiä ja toimintatapoja järjestelmien suunnittelu- ja käyttövaiheisiin. Projektissa haetaan toimivia ratkaisuja modulaaristen, moniteknisten tuotteiden elinkaaren aikaiseen hallintaan ja ylläpitoon.

Yhteyshenkilö

Pekka Isto
Teknologian tutkimuskeskus VTT