RapidPro

Product data challenges in rapid productization
 
Projektin kesto 1.3.2011 - 31.12.2012
Diaarinumero 3145/31/10

Tarve

Uusien tuotteiden tuotteistaminen vasta myyntivaiheessa korostuu ratkaisukeskeisessä liiketoiminnassa. Tässä vaiheessa tuotteistamisen ongelmana on usein se, että uusien tuotteiden sopivuutta nykyiseen tuoteportfolioon ei riittävästi arvioida ja ratkaisu kasataan epämääräisesti niin, että sen hallinta on haasteellista läpi tuotteen elinkaaren.

Ratkaisu

RapidPRO -projektissa kehitetään toimintatapaa, jolla nopeaa, mutta kontrolloitua tuotteistamista voidaan tukea paremmin myyntivaiheessa. Ratkaisu perustuu seuraavien asioiden selvittämiselle: 1) millainen tuoterakenne tukee nopeaa tuotteistamista, 2) millaisia vaatimuksia nopea tuotteistus asettaa tuotetiedon saatavuudelle tuotteistamishetkellä ja 3) millainen tuotteistusanalyysi on tehtävä myynnin aikana tapahtuvassa tuotteistamisessa. Projektin tuloksena esitetään ehdot nopealle tuotteistamiselle, kuvataan tehtävät ja roolit nopeaan tuotteistamiseen liittyen sekä luodaan analyysityökalu, jolla voidaan tukea nopeaa tuotteistusta myyntivaiheessa.

Yhteyshenkilöt 

Hanna Kropsu-Vehkaperä
Oulun yliopisto 

Tuomo Kinnunen
Oulun yliopisto