Prodigi

Tuotannon opastuksen digitaaliset prosessit

Projektin kesto 1.2.2009 - 31.12.2010
Diaarinumero 3167/31/08

Tavoitteet
 
Valmistavassa teollisuudessa tuotteiden varioituvuus on lisääntynyt, mikä puolestaan on huomattavasti lisännyt tuotannon ohjeistuksen tarvetta. Tuotannossa työskentelevän henkilöstön avuksi on kehitetty erilaisia opastavia tietojärjestelmiä, mutta niiden todellisen käyttöönoton esteeksi on muodostunut tarvittavan tiedon tuottamisen kalleus ja myös tiedon ylläpidon vaikeus. Erityisen haastavaa on se, että tuotteen elinkaaren aikana tietoa tuotetaan usealla eri järjestelmällä, eri osastojen tai henkilöiden toimesta, jolloin tiedon viite-eheys ja yhteensopivuus vaarantuu. Projektin tavoitteena on kehittää konsepti ja siihen liittyvät menetelmät, joiden avulla tuotannon digitaalisessa ohjeistuksessa tarvittava tietosisältö tuotetaan hallitusti tuoteprosessien eri vaiheissa siten, että tiedon viite-eheys ja yhteensopivuus varmistetaan myös varioituvassa, alati muuntuvassa ja muuttuvassa tuotannossa.

Yhteyshenkilö

Mikael Haag
Teknologian tutkimuskeskus VTT