PLMD2

PLM-Dynamic and Digital Product Structure
 
Projektin kesto 1.2.2001 - 31.3.2011
Diaarinumero 3161/31/08

Tavoitteet

PLMD2 projektin päätavoitteena on määrittää elementit dynaamiselle ja digitaaliselle tuoterakenteelle, jota voidaan hyödyntää läpi tuotteen elinkaaren. Tuoterakenne nähdään yhtenä avain elementtinä tuotteen elinkaaren hallinnassa kuin myös keinona tehokkaampaan toimitusketjun hallintaan. Tuoterakenne esitetään käyttäen tuotetietoa. Viime aikoina tuotetiedon määrän kasvaminen sekä tuotetietoon liittyvät laatuongelmat ovat luoneet uudenlaisia haasteita yrityksille ja vaativat parempia tiedonhallintaratkaisuja ongelman poistamiseksi. Useissa yrityksissä tätä ongelmaa eikä etenkään sen vakavuutta, ole vielä huomattu. Tämä projekti keskittyy luomaan uutta tietoa tuotetiedon hallinnan ja käytettävien ratkaisujen tueksi, kuin myös tarjoamaan tietoa, mitä tarvitaan edistykselliseen tuotteen elinkaarenhallintaan globaalissa ympäristössä.
 
Eräs projektin tavoite on uuden tiedon levittäminen suomalaisiin yritykseen ennakoivasti - ennen kuin tuotetietoon liittyvät ongelmat ovat vakavina edessä - ja täten jopa estää ongelmien esiintymistä. Projekti keskittyy luomaan yleisiä ratkaisuja tuotteeseen liittyvän tiedon hallitsemiseksi tiedon omistajuusmallin avulla sekä määrittelemällä tuoterakenteen, joka huomioi sekä liiketoiminnan että sitä tukevien järjestelmien yhteensovittamisen. Nämä elementit ovat osa tuotteen elinkaaren hallintaa. Tulokset ovat täten hyödyllisiä kun yritykset miettivät omia ratkaisujaan tuotteen elinkaaren hallitsemiseksi ja saavat tuloksista tukea omille valinnoilleen.

Yhteyshenkilö
 
Hanna Kropsu-Vehkaperä
Oulun yliopisto