PLM Roadmap

PLM-tietokartan kehittäminen
 
Projektin kesto 1.3.2012 - 31.3.2013
Diaarinumero 283/31/12

Tavoitteet
 
 
Tuote- ja elinkaaritiedon hallinta (PLM, Product Lifecycle Management) on historiallisesti käsitetty lähinnä tietojärjestelmänä, jolla hallitaan monimuotoista ja hajallaan olevaa, eri vaiheissa syntyvää, dokumentoitua tuotetietoa koko tuotteen elinkaaren ajan. PLM-järjestelmien käytön etujoukkoa ovat olleet auto- ja avaruusteollisuus, joihin myös PLM-tutkimus on useimmiten kohdistunut. Kuitenkin tämä tietojärjestelmälähtöinen tarkastelu on kapea-alaista, jättäen ulkopuolelle mm. dokumentoimattoman tiedon, epäformaalit toimintaprosessit, toimintakulttuurin ja rakenteet, joita myös tarvitaan tukemaan yrityksen ydinprosesseja, tuote- ja asiakasprosesseja.
 
Onnistunut kokonaisvaltainen PLM-johtaminen edellyttää viiden osa-alueen – strategian, toimintaprosessien, rakenteiden, toimintakulttuurin ja IT-arkkitehtuurin – tasapainoista kehittämistä ja kehittämistyöhön tueksi yritykset tarvitsevat monia erilaisia johtamisen työkaluja. Yksi tällaisista työkaluista on PLM-tietokartan (PLM Knowledge Roadmap) laatimista tukeva PLM-kypsyysmalli, jonka avulla voidaan ymmärtää yrityksen nykytilaa ja sen pohjalta määritellä tasapainoisen kehittämisen prioriteettialueet.

Yhteyshenkilö

Jorma Papinniemi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto