NETPLM

Tuotetiedon elinkaarihallinta verkostoissa

Projektin kesto 1.2.2011 - 31.12.2012
Diaarinumero 3151/31/10

Tavoitteet

Tuotetiedon elinkaarihallinta (PLM) on noussut yhdeksi keskeiseksi kilpailutekijäksi nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Elinkaaren eri vaiheissa tuotetiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen osallistuu yritysverkosto, johon kuuluu mm. suunnittelutoimistoja, alihankkijoita, päämiehiä, asiakkaita ja huoltoyrityksiä. Kiihtyvän uustuotesuunnittelun ja asiakaskohtaisten tuotemuunnoksien merkitystä kustannuksien näkökulmasta on kuitenkin tutkittu huomattavan vähän, kuten myös vaikuttavuutta muuhun liiketoimintaan kuten esimerkiksi huoltoliiketoimintaan, mikä on tämän tutkimuksen keskeinen aihealue.

Yhteyshenkilö


Marko Mäkipää
Tampereen yliopisto