MOBASE

Model Based System Engineering in the Industry
 
Projektin kesto 1.4.2012 - 30.6.2013
Diaarinumero 232/31/12
 
Tarve
 
 
Tuoteprosessissa vaatimusten hallinta on haastava alue. Vaatimukset on kirjoiteltu ja kirjoitetaan pitkälti vieläkin sanallisina kuvauksina. Näiden käsittely on manuaalista ja sitä kautta vaatimusten validointi on työlästä ja virhealtista. Ristiriitaisilta vaatimuksilta ei vältytä. Tietojen siirto kaupallisten ohjelmien välillä on myös työlästä. Käytettävät sovellukset eivät ole keskenään yhteensopivia. 

 
 
Ratkaisu
 
 
Mallipohjainen Systems Engineering (Model based Systems Engineering, MBSE) mahdollistaa uuden tavan jäsentää vaatimuksia. Se mahdollistaa vaatimusten ”ripustamisen” oikeaan paikkaan ja se myös helpottaa vaatimusten validointia (ja mahdollistaa osittaisen automatisoinnin). Mallipohjaisen Systems Engineeringin prosessien kuvaamiseen SysML on tehokas väline. Se mahdollistaa automaattisen (tai puoliautomaattisen) toiminnan Systems Engineering – prosessin eri vaiheissa. Vaikka mallipohjaisen Systems Engineeringin edut ovat selvät, niin käyttöönotto on haasteellista etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. 
 
 
Hyöty
 
 
Mallipohjaisen Systems Engineeringin käyttöönotto tehostaa etenkin vaatimustenhallintaa vähentämällä manuaalista työtä ja ristiriitaisia vaatimuksia. Sitä kautta se myös nostaa suomalaisen yritysverkoston kilpailukykyä. Vaatimusten hallinnan tehostaminen soveltuu hyvin laajalle, esimerkiksi monitekniset konepajatuotteet ja palvelutuotanto.
 
Yhteyshenkilö
 
 
Tapio Salonen 
VTT