KIPPColla


Knowledge Intensive Product and Production Management From Concept to Re-cycle in Virtual Collaborative Environment

Projektin kesto 3/2009 - 8/2011
Diaarinumero 3171/31/08
Lue lisää Hankegalleriasta

Tarve

Tuote ja prosessitiedon määrä tänäpäivänä ei pelkästään ole valtava vaan myös erittäin hajanainen. Samalla kuitenkin puhutaan tietoyhteiskunnasta, tietorikkaista tuotteista ja prosesseista sekä tiedon hyödyntämisestä ”maan ja taivaan” välillä. Tosiasiassa meillä on hyvin vähän tietoa, mutta järjetön määrä dataa, joilla on tai ei ole mitään liitosta toisiinsa. Tieto ilman merkitystä nostaa arvoa tuottamattoman työn määrää ja pakottaa työvoiman käyttämään yhä enemmän aikaa manuaaliseen tiedon etsimiseen, kopioimiseen kannasta toiseen ja lopulta suunnittelemaan pyörän yhä uudelleen. Jotta kilpailukyky säilyisi suomessa on tiedonhallinnan muututtava vastaamaan nykyisiä tarpeita. Tiedon käsittely kuuluu koneille, innovointi ja ratkaisut ihmisille.


Ratkaisu

KIPPcolla-projektissa (tuotanto)järjestelmä itsessään nähdään dynaamisena ja kehittyvänä järjestelmänä. Teoreettisena lähtökohtana on avoimet ja kompleksiset järjestelmät, joissa kokonaisuuksien (holonien) välinen kommunikaatio tapahtuu neuvotteluprosessien kautta. Resurssin hallinta erilaisissa ympäristöissä, tietovuon kulku eri työkalujen välillä ja geneeriset elementtikuvaukset tuotteista ovat projektin käsityksen mukaan kehittyviä ja mukautuvia (osa)kokonaisuuksia, jotka toimiakseen vaativat selkeästi määritellyt rajapinnat, sisäiset kuvaukset ja vaadittavalla tarkkuudella määritellyt toimintasäännöt. Projektin tarkoituksena on luoda metodiikkoja ja työkaluja tiedon formaalille esitystavalle siten, että itse-konfiguroituvat ja itse-organisoituvat holonit kykenevät niitä hyödyntämään mahdollisimman automaattisesti. Ihmisen rooli tässä järjestelmässä korostuu päätöksen tekijäksi, jolle tarjoilla merkityksellinen tieto mahdollisimman tehokkaasti hänen esittämien tarpeidensa mukaisesti.

Hyöty

Projektin tulosten hyödyntämisellä päästään ideaalitilanteeseen, jossa sisältö on erotettu tallennustavasta. Tällä puolestaan madollistetaan modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri, jossa eri osioiden päivittäminen on mahdollista siten etteivät nämä päivitykset estä muiden järjestelmien toimintaa. Lähestymistapa mahdollistaa uusien liiketoimintaa tukevien ratkaisujen tuomisen olemassa olevien järjestelmien rinnalle suoran integroinnin sijaan.Projektin hyötyinä oli malli: 


1. Modulaarinen ICT mahdollistaa tietojärjestelmien kehittymisen moduulikohtaisen elinkaaren mukaisesti (ts. jokaisella moduulilla on oma elinkaarensa)


2. Uudet palveluliiketoiminnat: Kun tieto on saavutettavissa (legacy-järjestelmien ulkopuolella) voidaan tiedon pohjalta luoda uusia palveluita.Pienet ja keskisuuret yritykset voivat joustavasti tarjota uusia palvelupohjaisia moduuleita


3. Demonstraatio avoimista rajapinnoista ja palvelupohjaisten moduulien yhteistoiminta linkitetyn datakerroksen (semanttisen kerroksen) kautta.

Tutkimustulokset

Yhteyshenkilöt

Minna Lanz
Tampereen teknillinen yliopisto

Reijo Tuokko
Tampereen teknillinen yliopisto