Exchange

Digital Product Process as Robot Productivity Booster and Safety Enabler

Projektin kesto 1.3.2012 - 10.5.2013
Diaarinumero 3179/31/11


Tavoitteena on kehittää ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä ja mahdollistaa uudet toimintamallit tuotannossa. Jotta tavoitteeseen päästään, on tehtävä yhteistyötä NIST:n (National Institue of Standards and Technology; Yhdysvallat) kanssa. Tutkimusta tehdään kolmeen NIST:in eri projektiin: Safety of Human-Robot Collaboration, Perception in Unstructured Shop Floor Environments ja Dexterous Manipulation for Auto-mation Systems. Projektit ovat NIST:ssa meneillään olevia projekteja. Tässä hankkeessa näissä NIST:n projekteissa tutkitaan digitaalisen tiedon tuottamista ja sen käsittelyä joustavamman robotti-ihminen -ympäristön luomiseksi. Reaalimaailman digitalisointi ja digitaalisen tiedon käyttö sekä reaalimaailman ja mallien rajapinta ovat pääasiallisia kehityskohteita. Projektin tavoitteena on myös luoda pitkäkestoiset ja syvät suhteet tutkimusinstituutti NIST:iin lähettämällä VTT:n tutkija vuodeksi työskentelemään heidän projekteihinsa.

Yhteyshenkilö

Ilari Marstio
Teknologian tutkimuskeskus VTT