Elematic Oy

Älykäs seinätuotanto
 
Projektin kesto 9.2.2010 - 31.12.2011
Diaarinumero 291/31/10
 
Tarve

Projektin tavoitteena oli kehittää uusia ratkaisuja betonisten seinäelementtien tuotantoon ja parantaa seinävalmistuksen kannattavuutta. Tämä tarve kannattavuuden parantamiseen oli tullut erityisesti pohjoismaisilta markkinoilta, missä työvoimakustannuksilla on suuri vaikutus lopputuotteen hintaan ja tuotannon sarjakoot ovat pieniä. Tarvemäärittely tehtiin yhteistyössä suomalaisten elementtivalmistajien kanssa. Koska suurin osa Elematicin myynnistä tulee muualta kuin pohjoismaisilta markkinoilta, projektin tuloksia tullaan hyödyntämään soveltuvin osin muillakin markkina-alueilla.

Kuvassa Elematicin kehittämä muottilaitojen varustelurobotti
 
Ratkaisu

Projektissa kannattavuuden parantamista lähestyttiin kolmesta eri suunnasta. Aluksi tehtiin yhteistyössä asiakkaan kanssa nykyisen tuotantoprosessin työntutkimus ja sen analysointi. Saatujen tietojen perusteella jaettiin projekti erillisiin osiin, joissa ratkaisuja haettiin työn suunnittelun ja työn tekemisen tehostamiseksi. Lisäksi kehitettiin ratkaisuja työn vähentämiseksi prosessin automaatioastetta nostamalla. Projektin tuloksena on syntynyt automaattinen varusteluasema seinäelementtimuoteille. Lisäksi toteutusvaiheessa on vielä työkalu (tietokoneohjelma) muottivarustelujen työnsuunnitteluun. Kehitystyön arvo asiakkaalle näkyy parempana tehdaslayoutin suunnitteluna, tuotantoprosessin hallintana ja turhan työn vähenemisenä. Kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää sekä olemassa oleviin että uusiin tuotantolinjoihin.

Kehitystyö on tehty yhteistyönä Elematicin asiakkaiden kanssa. Asiantuntijoina projektissa on käytetty yrityksiä, joilla on kokemusta robottivalmistuksesta ja softasuunnittelusta. Ratkaisujen kilpailukyky perustuu uuteen teknologiaan ja olemassa olevan teknologian soveltamiseen uudella tavalla. Kehitystyön hyödyt näkyvät pitkällä tähtäimellä lisämyyntinä Elematicilla ja parantuneena kilpailukykynä Elematicin asiakkailla. Lyhyellä tähtäimellä Elematic hyötyy kehitystyöstä pystymällä toimittamaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotantolinjoja.

Hyöty

Seinätuotannon kilpailukyvyn parantaminen on elintärkeää, jos halutaan säilyttää elementtirakentaminen kustannustehokkaana vaihtoehtona markkinoilla.

Kilpailutilanne

Elematicin kilpailijat ovat vastaavan teknologian toimittajia erityisesti Keski-Euroopassa. Lisäksi on paikallisia toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan yksittäisiä laitteita tai tuotantolinjojen osia. Elematicin ratkaisut perustuvat prosessin ymmärtämiseen ja laajaan osaamiseen, jota on vaikea kopioida. Hintakilpailu markkinoilla on kovaa ja sen voittamiseksi pitää pystyä tarjoamaan erilaisia ratkaisuja asiakkaan tarpeesta riippuen.

Mahdolliset julkiset esitykset, julkaisut, sisäiset tuotokset
Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty yhdessä Elematicin pohjoismaisten asiakkaiden kanssa.

Yritysyhteistyö

Tärkein yhteistyökumppani projektissa oli Sermatech Oy, joka oli mukana muottien varustelurobotin kehittämisessä. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet suomalaiset betonielementtivalmistajat.

Projektiryhmä
Projektin vastuullinen johtaja: Lassi Järvinen
Projektin yhteyshenkilö: Leena Raukola