Assembly

Design-to-measured analysis based assembly planning in large scale manufacturing
 
Projektin kesto 1.1.2011 - 31.12.2012
Diaarinumero 911/31/10

 
Tarve
Suurten kappaleiden (esim. laivan lohko) kokoonpanoprosesseissa geometrinen tarkkuuden hallinta on keskeistä. Kappaleiden täytyy olla oikeissa mitoissa ja niiden pitää osua kohdalleen toisiinsa nähden. Kappaleiden ja kokoonpanojen geometrinen epätarkkuus aiheuttaa ylimääräisestä korjaustyöstä ja materiaaleista aiheutuvia merkittäviä kustannuksia. Pahimmassa tapauksessa myös lopputuotteen toimivuus ja laatu kärsivät.

Ratkaisu

Ratkaisu käsittää 3D-koordinaattimittaukseen (robottitakymetrit) ja kokoonpanoprosessin omistajien hiljaiseen tietoon (tietämyskanta) perustuvat semi-automaattiset menetelmät suurten kappaleiden kokoonpanoprosessin tarkkuuden hallintaan. Uusien menetelmien avulla asiakas (esim. laivatelakka) voi suunnitella ja suorittaa kappaleiden ja kokoonpanojen geometriset mittaukset tietämyskannan avulla systemaattisesti aina samalla tavalla ja mahdollisimman automaattisesti. Menetelmät tuottavat tilastollisia tunnuslukuja kokoonpanoprosessin hyvyydestä. Lisäksi kappaleiden liittämistä voidaan etukäteen simuloida, mikä johtaa optimaaliseen liitosrakenteeseen.

Hyöty


Asiakas hyötyy suurten kappaleiden geometrisen tarkkuuden hallinnan tehostumisesta digitalisoitumisen sekä automaattisuuden avulla. Systemaattisten valmistustarkkuuden hallintamenetelmien avulla asiakas voi vaikuttaa kappaleiden ja kokoonpanojen epätarkkuuksien muodostumiseen ja saada merkittäviä kustannussäästöjä korjaavan työn ja ylimääräisen materiaalin vähenemisestä. Lopputuotteen geometrinen laatu paranee ja laadunvarmennusdokumentaatio digitalisoituu.

Yhteyshenkilöt

Harri Pikkarainen
Kemi-Tornion AMK

Teuvo Heimonen
Kemi-Tornion AMK