Silicon

Simulaatiomallien elinkaarihallinta

Projektin kesto 1.4.2099 - 30.6.2012
Diaarinumerot 3158/31/08

Tavoitteet

Moderni tuotekehitysprosessi vaatii jatkuvasti ajantasalla olevaa tuotetiedon hallintaa PDM. Suomalaisen teollisuuden tuotteet ovat yhä enenevässä määrin moniteknisiä laitteita, joiden suunnitteluun osallistuu joukko eri alojen asiantuntijoita. Näiden huipputuotteiden suunnittelukustannusten pienentäminen ja ideasta tuotteeksi -prosessi edellyttää monifysikaalisten virtuaaliprototyyppien käyttöä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksessa etsitään uusia ratkaisuja simulointimallien konseptointiin ja hallintaan tuotekehitysprosessin eri vaiheissa kehittämällä uutta tiedon hallinta menetelmää - Simulation Life Cycle Management SLM.

Yhteyshenkilö


Jari Juhanko
Aalto-korkeakoulusäätiö