Tervetuloa Tekesin Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelman loppuraporttiin

 

Loppuraporttiin on kerätty ohjelman tuloksista kertovaa aineistoa yrityksille, jotka etsivät esimerkkejä ICT:n hyödyntämiseen liittyvistä Tekesin rahoittamista projekteista. Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelma toteutettiin vuosina 2008–2012 kehittämään toimialasta riippumatta valmistavan teollisuuden liiketoiminnan kannalta tärkeitä prosesseja ja ICT-ratkaisuja, joissa tuotteesta käsiteltävällä tiedolla ja sen käytöllä on olennainen rooli. Ohjelmassa ei lähdetty rahoittamaan yritysten kehitystyötä ratkaisukeskeisesti, vaan haastettiin ne miettimään seuraavia kehitysaskelia prosessien, tarjolla olevien uusien ICT-ratkaisujen, standardoinnin sekä uuden prosessin implementoinnin kannalta. Osa ohjelman projekteista on ohjelmistoyritysten projekteja, joissa asiakkaan kanssa tehtävällä pilotoinnilla on ollut keskeinen rooli.


Yritysprojektien raportit on julkaistu 2013 keväällä ohjelman loppuseminaarien yhteydessä ja ohjelman tutkimusprojektien tiedot on kerätty tutkimusryhmien toimesta Tekesin Hankegalleria-sivustolle (www.hankegalleria.fi). Hakutoiminnallisuuden avulla voit etsiä molemmista projektien tietoja, toteuttajia ja julkaisuja. Toivottavasti löydät tällä tavalla omaa kehitystarvetta varten innostavaa tietoa ja kontakteja aihealueen osaajiin.


Digitaalisessa tuoteprosessissa käynnistettiin vuosina 2008–2012 yhteensä 70 yritysprojektia, joita rahoitettiin noin 23 miljoonalla eurolla. Tutkimustoimintaa rahoitettiin 34 projektissa yhteensä 12 miljoonalla. Suurin osa yrityksistä oli vientisuuntautuneita metalli- ja koneteollisuusyrityksiä. Myös rakennusteollisuuden ja ohjelmistoyritysten kehitystyötä oli kiitettävästi mukana yritys- ja tutkimusprojekteissa.


Vaikka ohjelma päättyy, Tekesin innovaatiorahoitus jatkuu täydellä teholla. Esimerkiksi PK.NET-rahoitus tehostaa pk-yritysten myyntiä ja markkinointia ICT:tä hyödyntämällä. Myös Liideri-ohjelma tarjoaa hyviä mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaa ja kehittää ICT:n hyödyntämistä. Sen hyödyntäminen palvelujen ja tuotannon uudistajana on Tekesin strategian mukaisesti siis edelleen mukana monenlaisessa toiminnassa.

 

Welcome to Tekes' Digital Product Process final report

 

Digital Product Process programme funded university research projects and company development projects over the period of 2008–2012. All company project reports have been collected to this webpage and published in Spring 2013. Most of the information on these pages are in Finnish, but we have collected reports in English under the link "Reports and Material in English" to be found on the left.


The research projects of this programme are published and updated by research groups in www.hankegalleria.fi having also English version available. We hope you will find ideas and topics that are of interest to you!

 

 

Kari Penttinen                                               

Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelman päällikkö     

Manager, Digital Product Process programme

Tekes  

                                                        

Juhani Lempiäinen
Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelmapalvelujen tuottaja       

Agent, Digital Product Process programme
Deltatron Oy
 
 
Palaute ja kysymykset: