Home

Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci

Multilateral project – Transfer of Innovation (TOI)

Nr. Contract: LLP-LdV/TOI/2013/RO/025

Nr. Proiect 2013-1-RO1-LEO05-28768

Durată proiect: 24 Luni (01.11.2013 – 31.10.2015)

Titlul proiectului: ORIENTARE DIGITALA: SOFTWARE DE CONSULTANTA PERSONALIZATA IN PLASAREA PE PIATA MUNCII SI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Acronim: DIGI-GUIDANCE

Buget total proiect: 356 080 EURO

Grant UE: 267 045 EURO (75%)

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.

International Careers Advice Software (ICAS) reprezintă un concept inexistent în acest moment pe piața de profil din România dar experimentat cu succes în patru țări ale Uniunii Europene, țări în care platforma este utilizată de către ministerele muncii și educației la nivel de sistem. Platforma utilizează informații privind ocupațiile (conform COR) cuprinzând o bază de date cu fișe detaliate pentru 800 profesiuni (la nivel internațional) în scopul orientării utilizatorului final în conformitate cu competențele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. Fiecare profil ocupațional include: experiența pe piața muncii, competențe personale, oportunități de angajare, oportunități de formare profesională, link-uri către surse de informare. Cele mai relevante ocupații sunt susținute de către informații multimedia.


Produsul este destinat:

  • Sistemului de învățământ public și privat în scopul promovării cunoașterii ocupațiilor și orientării în vederea integrării pe piața muncii la finalizarea traseului educațional.
  • Centrelor de formare profesională acreditate ANC în scopul orientării cursanților către profesii cerute pe piața muncii.
  • Serviciilor de Ocupare a Forței de Muncă, fiind un instrument util în vederea orientării/reorientării profesionale a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
  • Centrelor de informare, orientare și consiliere în scopul furnizării de informații detaliate și actualizate privind ocupațiile.