En invitation til workshop

i

systemisk organisationsopstilling

i perioden januar - april 2020

Deltagere: Konfliktmæglere, rådgivere, HR-konsulenter, organisationskonsulenter og terapeuter der arbejder i organisationer.

Formål:

At skabe viden og interesse for at se organisationer i et systemisk perspektiv hvor skjulte dynamikker der kan hidrøre fra organisationens historie kan give ubalancer i nutiden og afstedkomme at mennesker i organisationer ikke trives.

Workshoppen foregår over 6 søndage fra kl. 10 - 17.

Indhold:

Organisationer er særdeles komplekse netværk af mennesker, informationer, teknologi og materielle forhold og er er fra starten af skabt af mennesker. De tjener menneskelige formål. Bert Hellinger - tysk filosof har udviklet en teori på baggrund af tusindvis af systemiske opstillinger med mennesker, og set at der er 4 principper der næsten som naturlove opretholder organisationens systemer.

Han påstår, at det organisatoriske system indeholder forståelsen af hvad der sikrer dets overlevelse og hvad som truer det. Med andre ord, systemet har en instinktiv forståelse af de principper, der opretholder systemet, og er for det meste uafhængige af respektive fremherskende vilkår.

I en virksomhedskontekst kan der observeres 4 ”Systemiske naturlove”.

  • at alle hører til - at ingen skal glemmes, også selv om de er fyrede, og slet ikke grundlæggerne
  • at der skal være balance imellem at give og modtage i en virksomhed - og det handler ikke kun om penge - men også om den rimelige delegering af arbejdet mellem ledende medarbejdere, en fair fordeling af arbejdet, anerkendelsen af kvalitet og kvantitet af forslag og oplæg ect.
  • et forrangsprincip - vigtigheden af at respektere og anerkende de der kom først
  • en tro på at alt hører til - også det man gerne vil glemme i organisationens historie - at inklusion er forudsætningen for at skabe flow.

Hvis der er ubalance i organisationen kan der være 5 dynamikker i spil.

  1. Identifikation (her tager man noget på sig som ikke er ens eget i tre forskellige varianter)
  2. triangulation og parentification (her fylder man et ledelsestomt hul ud)
  3. context overlap (handler om projektion)
  4. man bliver bærer af for store byrder

Det giver sig udtryk på forskellige måder - og kan identificeres. Målet er at skabe balance i organisationen og dens historie, så den enkelte medarbejder eller leder bliver fri for at være fanget ind i den dynamik som vedkommende ubevidst har taget på sig. Og som ikke tilhører vedkommende.

Dagene er praksisorienteret og foregår med teori, øvelser og input fra deltagernes egen virkelighed.

Sted: Hillerød eller København - afhængig af deltagerantal. Max. 12.

Pris: kr. 1.800,00 excl. moms

Underviser: Lene Holmsgaard, advokat, konfliktmægler og uddannet i systemisk familie - og organisationsopstilling i hhv. Danmark, London og Holland.