Konfliktmægling i praksis

når relationerne er truet

forår 2022

Uddannelsesforløb over 13 dage i konfliktmægling og med systemisk teori og metode i mægling og i grupper.


Uddannelsen henvender sig til mennesker der arbejder i hjælpeorganisationer,

inden for sundhedsvæsenet, i fagforeninger og i HR regi eller på tillidsrepræsentant niveau.


Fokus:

At arbejde på at genoprette brudte relationer i organisationer og virksomheder.

Formål:

  • At forebygge destruktive konflikter mellem mennesker i konflikt

  • At træne i at kunne analysere og gennemskue komplekse samarbejdsproblemer

  • At træne mægling som konfliktløsningsmetode

  • At træne i at gennemskue dynamikker i samarbejdet i grupper

Kompetenceudvikling:

Efter uddannelsen vil du kunne bidrage med følgende kompetencer:

  • kunne håndtere vanskelige konfliktsituationer og uoverensstemmelser, så værdighed og respekt bevares hos de konfliktende parter

  • kunne rådgive og vejlede mennesker i konflikt

  • optræde rummeligt så konflikter nedtrappes, så samarbejdet bevares, eller parterne med værdighed afslutter samarbejdet


Praktiske oplysninger

Deltagerantal:

Max. 12 der vil være 2 gennemgående undervisere.

Undervisningens form:

Undervisningen vil veksle mellem korte oplæg, refleksion, dialog og træning via rollespil og træningsspil.

Der vil gennem hele forløbet blive lagt vægt på at tage udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv.

Deltagerne modtager kursusbevis ved uddannelsens afslutning.


Kursusdage:

Modul 1. Torsdag den 3.februar - lørdag den 5. februar i Hillerød

Modul 2. Torsdag den 3.marts - lørdag den 5.marts i Hillerød

Supervision fredag den 8.april og fredag den 6. maj i Hillerød

Den afsluttende uge er mandag d. 13. - fredag d. 17.juni


Pris:

21.500 kr. excl. moms for virksomheder og 21.500 kr. incl. moms for private.

Prisen dækker forplejning (frokost), kaffe, te og frugt, bøger og materialer.


Overnatning:

Deltagere der kommer langvejs fra vil have mulighed for overnatning og morgenmad i Hillerød. Pris kr. 250 pr. nat.


Underviserne:

Lene Holmsgaard

Steen Clausen


Tilknyttet underviser sidste model

Tina Duegaard Andersen
Uddannelsen giver indsigt og praktisk træning på følgende områder:

Kompetencer:

På uddannelsen arbejdes med:

at opnå teoretisk forståelse og selvindsigt i rollen som mægler

at kunne forholde sig til stærke følelser i konfliktsituationer og bevare upartiskheden

at kunne vide hvad du gør når der er stor konfliktskyhed til stede

at afholde sig fra at komme med løsninger så parterne beholder ejerskabet til deres konflikt

at træne at være mæglende upartisk tredjepart mellem to eller flere i konflikt

at få viden om og træning i systemisk organisationsopstilling og dynamikkerne bag


Forudsætninger for deltagelse:

Undervisningen forudsætter deltagernes aktive medvirken, og du skal gennem hele forløbet sætte egen praksis og virkelighed i spil i forhold til teori og øvelser.

Du skal være indstillet på at deltage i træningsspil, der udgør den praktiske del af træningen.

Varighed af uddannelsen:

Uddannelsens varighed er 13 dage opdelt i 2 moduler af tre dages varighed og 2 dages supervision med fokus på træning. Det foregår som eksternat. Undervisningen starter kl. 9.30 og slutter kl. 17 (kl. 16 om lørdagen).

Uddannelsen afsluttes med internat på 5 dage.