Organisationsudvikling og ledelse


Vi skræddersyr udviklingsprojekter
for offentlige og private virksomheder, 
pædagogiske institutioner og organisationer, 
for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.Vi arbejder med
  • ledelse af dialoger, når forandringer skal ske i organisationen
  • procesledelse, når der er brug for en konsulent udefra
  • konstruktiv dialog, hvor den ny fremtid udvikles
  • udvikling af ledelsespotentialet i teams, når engagement og energi mere skal fokusere på fremtiden og mindre på fortiden
  • konfliktmægling mellem to eller flere personer og mellem mindre eller større grupper