Uddannelsen er på 15 dage fordelt over 4 moduler
+ 3 øvedage
Undervisere

Alle med mangeårig erfaring i at mægle og undervise i konfliktmægling.

Ved uddannelsens afslutning udstedes uddannelsesbevis.

Pris
Uddannelsen koster 
25.500 kr. + moms 
for virksomheder. 
25.500 kr. incl., moms
for private.
Prisen er incl. materialer og fortæring.

Uddannelsen er eksternat 
fra 09.00 - 16.30 

Uddannelsesstedet
Sterk
Et socialøkonomisk
virksomhed
Horsensvej 1
8653 Them
Nær Silkeborg

23. - 25.august 2017
09. - 11.oktober 2017
24. - 26. januar 2018
14. - 16. marts 2018
3 øvedage aftales

Deltagelse
Uddannelsen er intensiv med  max 15 deltagere.

Det forventes at deltagerne har erfaring med ledelse af processer og kender til konflikter og konfliktfyldte rum.
Skriv til Lene Holmsgaard og fortæl lidt om din baggrund og hvorfor du gerne vil deltage.

Lene Holmsgaard
tlf. 2262 8991 

Lær Freds-og konfliktmægling i praksis - 2017
Hos Institut for Diapraxis

Uddannelsen er eksternat på 15 dage fordelt med 
4 moduler på 3 dage og 3 øvedage. 
23-25.august 2017 / 09-11.okt. 2017 / 24-26.januar 2018 / 14-16.marts 2018
Den koster 25.500 kr. + moms for virksomheder og 25.500 kr. incl. moms for private.
Uddannelsen foregår nær Silkeborg.
Uddannelsen er med max 15. deltagere
Undervisere Steen Clausen, Lene Holmsgaard, Susan Kristiansen


Uddannelsen er intensiv og udviklingsorienteret.
Sammen arbejder vi med
  • Udvikling af evnen til med empati og nærvær at være i et konfliktfyldt fællesskab 
  • Udvikling af evnen til at lede udviklingsprocesser i større og mindre fællesskaber i krise, og samtidig bevare ro og overblik med engagement og omsorg for den enkelte deltager.
  • Træning som konfliktmægler i mødet med dem som er grebet af konflikten, sårede, tynget af skyld og skam eller som føler sig udstødt af fællesskabet. 
  • Træning i dialogen som åbner konfliktens fakta, følelser, interesser og behov 
  • Udvikling af modeller for samtale med fokus på dialog og forhandling i forsøget på at finde holdbare og varige løsninger for fællesskabet og den enkelte 
  • Træning af forskellige modeller for udviklingsprocesser i mindre eller større fællesskaber som institutioner, virksomheder, familier mv.

Diapraxis freds- og konfliktmæglere - den fælles grund
Freds- og konfliktmæglere tager tyren ved hornene


Fordi vi ved at udfordringer og konfrontationer kan mødes kreativt og konstruktiv
på vejen til at finde og genfinde det som i virkeligheden bærer vores liv.
Det som den danske filosof K.E.Løgstrup kalder de suveræne livsytringer:
Vi søger at åbne op for tillid, barmhjertighed, talens åbenhed, oprigtighed og kærlighed.Freds- og konfliktmægleren er et menneske blandt mennesker - med en særlig opgave

Vi har fokus på det universelt menneskelige.
Der hvor livet udfolder sig drevet af kærlighed og frygt, kynisme og barmhjertighed,
vrede og had, glæde og sorg, skyld og skam.
Følelser er universelle og folder sig ud, uanset om du er leder eller medarbejder, rig eller fattig, sort eller hvid, kristen eller muslim.Freds- og konfliktmæglere lytter til musikken

Vi ser på den helhed som menneskers liv og virke er indfoldet i.
Det liv og virke som organisationer og virksomheder er indfoldet i.
Vi ser at menneskers liv og virke eksisterer i kraft af fællesskabet med andre.
Dogmatik og instrumentalisme diskuterer noder og instrumenter i stedet for at lytte til musikken som den enkelte er deltager i og udfolder sammen med andre.


Freds- og konfliktmæglere går ind i livets virkelighed


Vi lægger den juridiske og kirkelige dogmatik til side og
tager fat om livets virkelighed og essens både for mennesker,
organisationer og virksomheder.

Billede: Henry Heerup - Tro, Håb og KærlighedFreds- og konfliktmæglere går ind i konflikten i bevidstheden om at fred er vejen


Vi er konfliktmæglere, fordi vi har mod, vilje og erfaring til at hjælpe mennesker i krise og konflikt og
fordi vi ved at kriser og konflikter hører livet til og er stof vi modnes af.
Vi er fredsmæglere, fordi vi hjælper mennesker til at betræde og erstatte krigens vej med fredens vej. Hvis fred er målet bliver vejen ofte krigerisk. Vi bruger Teori U fordi den passer til vores tro på, at fornyelse sker gennem fordybelse.
Vi arbejder med retfærdig fred - og ikke med retfærdig krig
Vi er især inspireret af
Søren Kierkegaard, K.E. Løgstrup - kristne filosoffer
Martin Luther King, Desmund Tutu - kristne filosoffer og praktikere
Martin Buber - Jødisk filosof
Mahatma Gandhi - Hindu filosof og praktiker
Thich Nhât Hanh - buddistisk filosof og praktiker

Mere om diapraxis grundlæggende værdier og mål

Læs her: Diapraxis opgave, værdier og mål