Frank om Marias Ø

Frank Iversen fortæller

Forestil dig en mild forårsuge i et jesuiter-kloster fra 1200-tallet placeret på en ø. Det eneste, der er på øen, er Father Josip og selve klosteret, der er forbundet med klosterkirken og så naturligvis en klosterhave. Maria Ø, som øen altså hedder, ligger placeret i en ”fjord” – ja sådan hedder det også på Montenegrinsk; idet vikingerne også var på de kanter, da de drog på togt.

Og forestil dig, at du giver dig tid til at bruge en uge i dette kloster til fordybelse.

Hvis det er noget for dig, så er det en god idé at læse videre.

Hvert år i Maj måned afvikler jeg i et samarbejde med Steen Clausen og Lene Holmsgaard fra Diapraxis fordybelsesdage på Maria Ø med undertitlen: Livet i tiden, tiden i livet med et særligt fokus på: Livsovergange.

Vi har nu flere gange afviklet fordybelsesdage og igen i år inviterer vi op til 9 personer til en uge med fællesskab, samtaler og fordybelse om livet, døden og kærligheden.

Sidste gang vi var af sted længtes vi alle tre efter at få talt sammen om netop livet, døden og kærligheden. At stoppe op i en travl hverdag og reflekterer over disse temaer. At give tid til en fælles fordybelse og samtale om vores menneskelige fællesskabs grund og essens.

Nu er det jo ikke små temaer, der ligesom bliver slået an, så for at få et fælles afsæt vælger vi at tage udgangspunkt i vores og deltagernes livshistorier. Her er vi inspireret af Susan Longs arbejde med rolleanalyse (ORA).

Metoden knytter an til en psykodynamisk systemteori og måden vi arbejder med den på, er at deltagerne bliver bedt om at lave en tegning, der beskriver de ”roller” personen har været i og er i gennem fire afgrænsede perioder at livet. Typisk vil der være tale om, at lave en tegning, der inddeles i fire felter. Et felt vil være de relationer, jeg var i som barn (0-7 år). Det kan være den rolle jeg havde i min kernefamilie. Rolle er i denne forbindelse både en psykologisk rolle og en evt. formel rolle. Et andet felt kunne være min skolegang/ungdomsår. Det tredje felt – tidligere arbejdsliv og privatlivsforhold samt roller og endelig det sidste felt som vil være et spørgsmål om mit nuværende arbejdsliv/privatliv.

Formålet er at gøre det ubevidste bevidst inden for et afgrænsede område, som i vores uge vil være livsovergange. Min særlige rolle vil være at være konsultativ og faciliterende og vi vil fælles gå på opdagelse i de mønstre og træk, der åbenbarer sig for den enkelte og som på længere sigt kan være med til at øge handlemulighederne via den nye indsigt.

Rolleanalysen er et eksempel på vores metode, tilgang og tænkning. Vi arbejder dog ikke kun ud fra ét teoretisk ståsted. Vi er mere multiteoretiske i vores tilgang. I løbet af ugen arbejder vi os ind i felterne mellem frygt og kærlighed. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med konkrete situationer, hvor vi er i dette spændingsfelt. Så hvilke følelser er til stede og hvilke handlinger foretager jeg mig – og hvad gør det så ved mig - og hvad gør jeg så?! Vi vil også i ugens løb fordybe os gennem det åbne sind, det åbne hjerte og den åbne vilje. Her er vi inspireret af Otto Scharmers beskrivelse af Teori U og bevægelsen gennem U’et.

Vi ser på vores eget liv i perspektiv af samfund og udvikling og endelig vil vi også arbejde med livsfelter og livsovergange – en ny tilgang – som det gennemgående tema.

Et er temaet og inspirationen – noget andet er roen og selve tiden til fordybelsen. Vores daglige rytme på klosterøen giver mulighed for badning i Tivat bugten, morgenmeditation i klosterhaven, samtaletid formiddag og sidst på dagen, frirum om eftermiddagen fra kl. 13.00 – 17.00. Og hvad vi ellers finder på i ugens løb. Det blev sidste gang bl.a. til en sejltur midt på ugen til fastlandet og den nærmeste storby – Tivat. Madlavningen – som er overvejende vegetarisk - står vi også selv for i ugens løb. Vi bestræber os på, at alt foregår på alle deltageres præmisser og i et fællesskab.

Efter at jeg har været af sted flere gange slår det mig, hvad det egentlig betyder at stoppe op en uges tid mindst en gang om året for at reflektere over de lidt mere eksistentielle spørgsmål i livet.

Det er at stoppe op for at mærke efter og stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad er det egentlig, jeg lige har gang i mit liv? – og er der brug for at justere retning og prioritere anderledes?”.

Hvis ikke du allerede gør dét – stopper op en uges tid eller noget der ligner – så kan det varmt anbefales!

Er du interesseret i at deltage eller høre nærmere om ugen, er du velkommen til at kontakte mig

Her kan du se en video og meget mere om klosteret og Maria Ø

Frank Iversen