Dialogens liv

Dialogens liv - levende dialog

Vi skaber liv i dialogen ved i fællesskab at undersøge og arbejde med vores relationer til kollegaer, ledelse, venner og familie.
Vi arbejder ud fra dagligdagens erkendelser og erfaringer.
Vi arbejder med det som giver mening og ser på det liv vi lever - har levet - og gerne vil leve.

Dialogens liv skabes på et sted, hvor vi i sikkerhed og fortrolighed kan dele vore dybe erfaringer om livet med hinanden.
  • Det handler mere om at lytte end at tale.
  • Det handler om at hjælpe hinanden til at se nye dybder og nye perspektivet i vores liv med verden. 
  • Vi arbejder i grupper af op til 5-9 personer.
Dialog - som vi forstår det - er en fælles undersøgelse, en måde at tænke og reflektere sammen på.
Dialog er en levende udveksling af erfaringer, længsler og håb i og mellem mennesker.