Vedtægter

Vedtægter for Institut for Diapraxis

Forum for udvikling af bæredygtige og værdsættende fællesskaber

1. Institut for Diapraxis er en selvejende institution med hjemsted i Dialoghuset, Strandgade 6, Christianshavn, København.

Instituttet er i sit virke almennyttig og almenvelgørende.

2. Instituttets formål er at forske, undervise, rådgive og mægle for at udvikle bæredygtige og værdsættende fællesskaber mellem mennesker. Lige fra familiefællesskabet til det globale fællesskab.

Instituttet sætter fokus på sammenhængen i og mellem fællesskaber gennem handlinger, kommunikation og refleksion.

Instituttet søger samarbejde med mennesker, organisationer og institutioner der arbejder med udvikling af bæredygtige og værdsættende fællesskaber.

3. Instituttets ledes af en bestyrelse på 4.

Instituttets første bestyrelse er

Keld Kunze, Lene Holmsgaard, Steen Clausen, Susan Kristiansen

I 2013 udtrådte Keld Kunze af bestyrelsen.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen vælger instituttets daglige leder.

Arbejdet som bestyrelse og leder er ulønnet

4. Instituttet etablerer fora for samarbejdspartnere og rådgivere.

5. Beretning og årsregnskab (kalenderåret) aflægges årligt senest den 1.marts. Første gang for perioden 1.marts 2006 – 31.12.2006.

Instituttets indtægter består af gaver og frivillige bidrag.

6. Instituttet arbejder med hjemmesiden www.diapraxis.org

7. Disse vedtægter kan ændres af bestyrelsens flertal.

Således vedtaget på et stiftende møde den 28.februar 2006 i Dialoghuset, Christianshavn

På samme møde valgtes Steen Clausen som daglig leder.