Identifikační údaje

Naše poslání: Uvnitř budovy naší školy najdete moderní vzdělání, přátelskou a tvůrčí atmosféru a mladé lidi, kteří spoluvytvářejí společenský, kulturní a sportovní život města a okolí.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Osmiletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP pro základní vzdělávání- 79-41-K/81

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2007 pro 1. ročník osmiletého gymnázia


Čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle  RVP pro gymnázia) - 79-41-K/41

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2007 pro 1. ročník čtyřletého gymnázia

Školní vzdělávací program pro Obchodní akademiiČtyřletý vzdělávací program - 63-41-M/02 (zpracováno podle RVP pro obchodní akademie)

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2007 pro 1. ročník čtyřleté obchodní akademie