אודות בית החינוך


בית החינוך אז והיום                                          

מצגת בית החינוך תשע"גלוח צלצולים

07:45-08:00

08:00-08:45

08:45-08:50

08:50-09:30

09:30-09:40

09:40-10:25

10:25-10:50

10:50-11:35

11:35-11:40

11:40-12:25

12:25-12:35

12:35-13:15

13:15-13:20

13:20-14:05

14:05–14:45

שחרית קריאה

שיעור ראשון

הפסקה

שיעור שני

הפסקת אוכל

שיעור שלישי

הפסקה גדולה

שיעור רביעי

הפסקה

שיעור חמישי

הפסקה

שיעור שישי

הפסקה

שיעור שביעי

שיעור שמיני

 

15 דקות

45 דקות

5   דקות

45 דקות

10  דקות

40 דקות

30 דקות

45 דקות

5 דקות

45 דקות

10 דקות

40 דקות

5  דקות

40 דקות

40 דקות 

 


Comments