FIRMA REROŃ Joanna Reroń w upadłości likwidacyjnej

Nazwa upadłego:   FIRMA REROŃ Joanna Reroń w upadłości likwidacyjnej Adres:  ul. Chodzieska 21, 64-700 Czarnków
Data ogłoszenia upadłości:    18.03.2013 NIP:  763-001-09-66 
Miejsce publikacji:   Monitor Sądowy i Gospodarczy, prasa REGON:  570550986
Syndyk:   Paweł Multaniak Sygnatura akt:  XI GUp 12/13

 

Ogłoszenie upadłości

  • Obwieszczenie o upadłości.pdf   38 KB – 26 maj 2014, 13:33, autor: Lila Saoudi-Krzeszowiak ( wersja 1)
    ‎‎Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej ukazało się w: a) Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 184/2013, pozycja 13401 z dnia 23 września 2013 roku b) dzienniku o zasięgu lokalnym – dodatku lokalnym „Poznań” w Gazecie Wyborczej z dnia 17 września 2013 roku.‎
Liczba wyświetlanych plików ze strony Ogłoszenie upadłości: 1.
 

Sprzedaż masy upadłości

Liczba wyświetlanych plików ze strony Sprzedaż masy upadłości: 9.


 

Masa upadłości

  • Obwieszczenie o oszacowaniu majątku.pdf   29 KB – 26 maj 2014, 13:34, autor: Lila Saoudi-Krzeszowiak ( wersja 1)
    ‎Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej.‎
Liczba wyświetlanych plików ze strony Masa upadłości: 1.
 

Plan podziału

Liczba wyświetlanych plików ze strony Plan podziału: 0.

 

Wierzytelności

Liczba wyświetlanych plików ze strony Wierzytelności: 0.
 

Zakończenie postępowania

Liczba wyświetlanych plików ze strony Zakończenie postępowania: 0.