WELCOME TO THE  WEBSITE OF THE PHILIPPINE CONSULATE GENERAL IN OSAKA
(This is the secondary website of the Philippine Consulate General in Osaka.  Our main website is www.osakapcg.dfa.gov.ph. In the event that the main website
is not available, you may use this back-up site to access basic information on our consular services including requirements and fees as well as download important consular forms.)

---------- o -----------
IMPORTANT ANNOUNCEMENTS


Deadline for Applications for Passport for the Fukuoka Outreach: 21 August 2018

The Philippine Consulate General in Osaka would like to advise the public that as of today, 15 August 2018,  the Consulate has already received around 380 passport applications for the scheduled outreach in Fukuoka this September.  The Consulate wishes to inform the public that the maximum number of applications that could be accommodated for each outreach mission is only 500.  Given the high number of applications already received, the Consulate is now constrained to end the application period by Tuesday, 22 August 2018 instead of the original deadline of 31 August 2018.  Please note that those who are not able to participate in the consular outreach service may still renew their passports at the Consulate in Osaka without the need for any appointment. Thank you for your cooperation and understanding.


LISTAHAN NG MGA APLIKANTE PARA SA GIFU OUTREACH 18-19 AUGUST 2018

Nais ipamahagi ng Konsulado ng Pilipinas sa Osaka ang listahan at schedule ng mga aplikanteng may passport slots sa darating na Consular Outreach Mission sa Gifu City sa darating na ika-18 at 19 ng Agosto 2018.  

Malugod naming ipinapaalam na ang lahat ng mga nasa listahan ay ang mga aplikanteng nakapag-sumite ng kumpletong requirements bago matapos ang itinakdang deadline noong 03 ng Agosto 2018.  Ang mga nasa listahan ay inaasahang tutupad sa appointment schedule nila sa Outreach.

Siguraduhin ding dala ang mga sumusunod:
  1. Ang inyong passport
  2. Isang self addressed envelope (size: 120 x 235 mm)  na may nakadikit na selyo (kitte) na nagkakahalaga ng JPY 930 (kada aplikante) at
  3. Processing fee na JPY 7800
Upang mapanatili ang kaayusan sa outreach,  mariing pinapaalalahanan ang mg aplikante na tanging sa oras lamang ng kanilang appointment mag sadya sa venue.  

Ipagpapatuloy din ng Konsulado ang striktong pagpapatupad ng NO WALK-IN POLICY para sa aplikasyon para sa passport sa araw ng Outreach.  Subalit tatanggap po ang Konsulado ng mga aplikasyon para sa Report of Birth, Report of Marriage, LCCM, SPA, at NBI Clearance.

Ang venue para sa outreach sa 18 at 19 ng Agosto ay sa:

Heartful Square G
1-10-23 Hashimotocho
Gifu-shi Gifu-ken
500-8865    

Agosto 18 (Sabado):  9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Agosto 19 (Linggo):  9:00 a.m. - 11:00 a.m.