Therapie

Al naar gelang de aard van de klachten pas ik therapie of coaching toe. Bij overzichtelijke klachten maak ik gebruik van kortdurende oplossingsgerichte therapie en/of NLP, en bij meer gecompliceerde klachten waarbij eventueel het verleden van de cliënt een belangrijke rol speelt, gebruik ik hypnotherapie of milde provocatieve therapie.
Altijd is het doel van de cliënt belangrijk en de weg ernaar toe, waarbij we samen op zoek gaan naar- vaak nog onbewuste krachten die de cliënt heeft.
Soms past meditatie (of mindfulness) goed bij een cliënt en dan train ik hem in de grondbeginselen ervan.